Menu
Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

De VCP heeft samen met de andere sociale partners, verenigt in de Stichting van de Arbeid (StvdA), een handreiking uitgebracht met cao-bepalingen die zien op de gehele keten van preventiebeleid, arbeidsomstandighedenbeleid, verzuimbegeleiding, re-integratiebeleid en inkomensbeleid. Aanleiding voor deze handreiking is het WIA-rapport van de StvdA met aanbevelingen om de arbeidsparticipatie onder arbeidsongeschikten te verhogen. Cao-onderhandelaars en andere betrokkenen kunnen deze handreiking gebruiken ter inspiratie.

 

Ketenbenadering
In het WIA-rapport is geconstateerd dat de afgelopen jaren met name cao-afspraken zijn gemaakt die gericht zijn op inkomensaanvullingen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Dit terwijl voor verhoging van de arbeidsparticipatie de gehele keten van preventiebeleid, arbeidsomstandighedenbeleid, verzuimbegeleiding, re-integratiebeleid en inkomensbeleid van belang is. Een van de aanbevelingen uit het WIA-rapport betreft dan ook het opstellen van een handreiking met ’best practices’ die ziet op alle schakels uit de ketenbenadering.

Handreiking
Deze handreiking is bedoeld om cao-partijen aan de hand van voorbeelden van andere sectoren en ondernemingen te stimuleren en te inspireren om ook dergelijke cao-afspraken te maken of aanpakken te ontwikkelen. In de handreiking wordt het wettelijk kader geschetst en aangevuld met voorbeelden van afspraken uit de praktijk ter inspiratie. ‘Door meer in te zetten op preventie en arbeidsomstandighedenbeleid kan ziekte en arbeidsongeschiktheid worden voorkomen. Ook valt er nog veel winst te behalen door meer aandacht te hebben voor een passend re-integratiebeleid. Deze handreiking biedt hiervoor inspiratie’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

 

De volledige handreiking is hier te lezen.

 

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven