Menu

De Stichting van de Arbeid (StvdA) organiseert op woensdag 25 november a.s. een arbomarkt onder de titel ‘Pak het risico aan dat u niet wilt lopen’. Zij nodigt u van harte uit om hieraan deel te nemen.

Het doel van de bijeenkomst is informatie geven aan werkgevers en werknemers over arborisico’s en over de instrumenten die gebruikt kunnen worden ter voorkoming c.q. bestrijding van die risico’s. Daarnaast biedt de arbomarkt gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen in de praktijk. De arborisico’s die aan bod komen zijn gerelateerd aan de handreikingen die binnen het project arbocatalogi zijn ontwikkeld, zoals de preventiemedewerker, inhaleerbare allergenen en psychosociale arbeidsbelasting. Deze handreikingen zijn erop gericht om sectoren behulpzaam te zijn bij het opstellen of uitbreiden van een arbocatalogus.

De bijeenkomst is bedoeld voor werkgevers en werknemers die actief bezig zijn met het be-vorderen van arbeidsomstandigheden in hun bedrijf/sector, preventiemedewerkers, OR-leden en arboprofessionals.

Er is een actief gedeelte waarin twee workshoprondes worden gehouden. Deskundigen brengen hun kennis over een bepaalde handreiking in en er is gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast wordt op centraal niveau gekeken naar de mate waarin bedrijven en sectoren erin slagen om maatregelen te treffen waarmee wordt voldaan aan de Arbowet en hoe dit kan worden bevorderd. Hiervoor zijn minister Asscher van SZW en de voorzitters van de StvdA, de heren Heerts en Van Straalen, uitgenodigd.

De arbomarkt wordt georganiseerd door de StvdA in het SER-gebouw in Den Haag, Deelname is kosteloos. Er kunnen maximaal 150 personen deelnemen. U kunt zich nu al aanmelden via e-mail: info@stvda.nl. Het voorlopig programma duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur. In de loop van oktober vindt u op www.stvda.nl de uitnodiging met het definitieve programma.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws