Menu

Op 27 november jl. heeft de Stichting van de Arbeid de geactualiseerde handreiking Zwangerschap en Werk gepubliceerd. In deze landelijke handreiking wordt beschreven hoe branches aanvullende arbomaatregelen kunnen vaststellen, die hun organisaties, bedrijven en instellingen kunnen nemen ter bescherming van de zwangerschap, het ongeboren kind, de zuigeling en de werkneemster zelf in de zwangerschap en periode van borstvoeding.

De handreiking voldoet weer aan wet- en regelgeving. Zij biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers in sectoren en branches die een arbocatalogus hebben of willen maken. De handreiking is ontwikkeld in samenspraak met een groot aantal vertegenwoordigers van diverse branches. De MHP hoopt dat branches er hun voordeel mee zullen doen door gebruik te maken van deze handreiking.

Download hier de handreiking.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws