Menu

Op 27 november jl. heeft de Stichting van de Arbeid de geactualiseerde handreiking Zwangerschap en Werk gepubliceerd. In deze landelijke handreiking wordt beschreven hoe branches aanvullende arbomaatregelen kunnen vaststellen, die hun organisaties, bedrijven en instellingen kunnen nemen ter bescherming van de zwangerschap, het ongeboren kind, de zuigeling en de werkneemster zelf in de zwangerschap en periode van borstvoeding.

De handreiking voldoet weer aan wet- en regelgeving. Zij biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers in sectoren en branches die een arbocatalogus hebben of willen maken. De handreiking is ontwikkeld in samenspraak met een groot aantal vertegenwoordigers van diverse branches. De MHP hoopt dat branches er hun voordeel mee zullen doen door gebruik te maken van deze handreiking.

Download hier de handreiking.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven