Menu

De sociale partners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de lagere rente voor de pensioenen en de weerslag dat dit heeft op het consumentenvertrouwen. De partijen in de Stichting van de Arbeid hebben minister-president Rutte in een brief(.pdf) opgeroepen zo snel mogelijk in overleg te treden om te bekijken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden teneinde de neerwaartse spiraal te doorbreken en het consumentenvertrouwen te herstellen.

Vorige week heeft VCP-voorzitter Nic van Holstein tijdens de SER Raad zijn zorg uitgesproken over de vicieuze cirkel waarin pensioenfondsen verkeren. Door de lage rente worden de toekomstige verplichtingen hoger, doordat de rente sterk van invloed is op de berekening van die verplichtingen in euro’s van nu. De lagere dekkingsgraden verplichten tot risicovrije producten met lagere rendementen. De tegenvallende rendementen op aandelen, onroerend goed en de verder dalende rente zetten de financiële positie van pensioenfondsen extra onder druk. Het is niet terecht om het probleem eenzijdig bij de pensioenspaarder neer te leggen.

De vicieuze cirkel moet volgens de VCP doorbroken worden. Het huidige beleid pakt slecht uit voor gepensioneerden van nu en de toekomst. De problematiek moet een aansporing zijn om in de SER verder te werken aan de vraagstukken over de toekomst van het pensioenstelsel. De urgentie is duidelijk, tegelijkertijd is het ook belangrijk om te bekijken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden. De samenhang tussen heden en toekomst moeten we niet uit het oog verliezen, het gaat om de gepensioneerden van nu en de toekomst.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven