Menu

De sociale partners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de lagere rente voor de pensioenen en de weerslag dat dit heeft op het consumentenvertrouwen. De partijen in de Stichting van de Arbeid hebben minister-president Rutte in een brief(.pdf) opgeroepen zo snel mogelijk in overleg te treden om te bekijken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden teneinde de neerwaartse spiraal te doorbreken en het consumentenvertrouwen te herstellen.

Vorige week heeft VCP-voorzitter Nic van Holstein tijdens de SER Raad zijn zorg uitgesproken over de vicieuze cirkel waarin pensioenfondsen verkeren. Door de lage rente worden de toekomstige verplichtingen hoger, doordat de rente sterk van invloed is op de berekening van die verplichtingen in euro’s van nu. De lagere dekkingsgraden verplichten tot risicovrije producten met lagere rendementen. De tegenvallende rendementen op aandelen, onroerend goed en de verder dalende rente zetten de financiële positie van pensioenfondsen extra onder druk. Het is niet terecht om het probleem eenzijdig bij de pensioenspaarder neer te leggen.

De vicieuze cirkel moet volgens de VCP doorbroken worden. Het huidige beleid pakt slecht uit voor gepensioneerden van nu en de toekomst. De problematiek moet een aansporing zijn om in de SER verder te werken aan de vraagstukken over de toekomst van het pensioenstelsel. De urgentie is duidelijk, tegelijkertijd is het ook belangrijk om te bekijken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden. De samenhang tussen heden en toekomst moeten we niet uit het oog verliezen, het gaat om de gepensioneerden van nu en de toekomst.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws