Menu
ZZP

De sociale partners hebben minister Koolmees (SZW) gevraagd om het wetsvoorstel rond ZZP’ers niet naar de Tweede Kamer te sturen. Het voorstel van de minister voorziet onder meer in een minimumtarief voor ZZP’ers van 16 euro per uur. De werknemers en werkgevers zijn zeer kritisch op de plannen, die volgens hen een groot ´ad hoc´-karakter hebben, zo staat te lezen in een brief van de Stichting van de Arbeid. Koolmees wil met het minimumtarief van 16 euro zelfstandigen beter beschermen, maar volgens de brief is het nog maar de vraag of dat ook echt gaat lukken.

Uiterst complex

De Stichting van de Arbeid noemt de voorgestelde wetgeving uiterst complex en voorziet forse problemen in de uitvoering en naleving. Dat geldt zeker bij het minimumtarief: het is de vraag, schrijft de stichting, of de opdrachtnemer de juiste kennis en vaardigheden heeft om de berekening van dit tarief te doorgronden. Partijen die te goeder trouw handelen en onbedoeld de regels niet naleven, krijgen een boete. En partijen te kwader trouw kunnen de uitvoering van de regels juist manipuleren.

Weerbaarheid

In de brief heeft de Stichting van de Arbeid ook kritiek op de zogeheten zelfstandigenverklaring bij mensen die 75 euro per uur verdienen of meer. In het wetsvoorstel van de minister staat dat deze groep voldoende weerbaar zal zijn, maar volgens de sociale partners wordt dat helemaal niet onderbouwd. Ook in hun situatie kan er sprake zijn van afhankelijkheid van de werkgever. Daar komt bij dat deze groep afstand doet van sociale zekerheid. Volgens de Stichting van de Arbeid betekent dat een groot risico. Het heeft bovendien ook gevolgen voor het hele stelsel van sociale zekerheid.

Sociale zekerheid

Verder is niet helder wat de financiële gevolgen zijn van de voorstellen op de sociale zekerheid en op de inkomsten uit loonbelasting, en dat terwijl deze wetgeving aanzienlijke effecten zal hebben op de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid en op de belastinginkomsten. ´De Stichting van de Arbeid vindt dit zorgelijk, zeker nu zij eveneens zorgen heeft over de naleving, controle en handhaving van dit wetsvoorstel.´

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws