Menu
Stichting van de Arbeid vraagt aandacht voor toezichtkosten DNB en AFM

De Stichting van de Arbeid, waaronder de VCP, gaat er van uit dat de toezichtkosten op de pensioensector van de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vanaf 2027 weer kunnen dalen en verzoekt de ministers Kaag en Schouten om tijdelijk de meerkosten te financieren uit algemene middelen. Dat staat in een brief die de Stichting van de Arbeid vorige week aan de beiden ministers heeft verstuurd.

Toezichtkosten vanaf 2027
De Stichting van de Arbeid vraagt in een brief aan de ministers Kaag (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aandacht voor de toezichtkosten van DNB en de AFM. Op weg naar het nieuwe pensioencontract zullen de toezichtkosten vanaf 2023 hoger uitvallen, maar de Stichting gaat ervan uit dat vanaf 2027 de toezichtkosten op pensioenen weer op een ‘normaal’ niveau of lager zullen uitkomen. De extra taken die beide toezichthouders hebben, zijn immers tijdelijk van aard.

Betrokkenheid bij vaststelling kostenkaders
Sociale partners zijn bezorgd over de hogere toezichtkosten in de zogenaamde ‘transitieperiode’ omdat de kosten hiervan door de pensioensector en uiteindelijk door werkgevers en de deelnemers worden betaald. Om die reden vraagt de Stichting van de Arbeid ook om beter betrokken te worden bij het bepalen van de kostenkaders van DNB en de AFM, die door beide ministers worden vastgesteld. De Stichting van de Arbeid is bezorgd dat er onvoldoende prikkels zijn om de toezichtkosten op dit moment tot het noodzakelijke te beperken.

Tijdelijk hogere kosten uit algemene middelen
De Stichting pleit er verder voor om de tijdelijk hogere kosten tot 2027 te financieren uit de algemene middelen, omdat de overheid een medeverantwoordelijkheid heeft voor het nieuwe pensioenstelsel. De overheid wordt ook opgeroepen alert te zijn op overbodige regelgeving teneinde de toezichtkosten in de hand te houden. Alle betrokken partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kosten tot het noodzakelijke te beperken en de opgebrachte premies zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het pensioen van de deelnemers.

Download hier de brief

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws