Menu
Stijging aantal leden VCP

Tegen de algehele trend in is het aantal mensen dat via vakorganisaties bij de VCP is aangesloten gestegen. De afgelopen twee jaar was er over de hele linie sprake van een flinke afname van het aantal vakbondsleden met 100.000. Bij de VCP ging het aantal omhoog van 152.000 naar 163.000. Dat blijkt uit cijfers die het CBS naar buiten heeft gebracht.

Sectoren
Volgens VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp laten de cijfers zien dat er met name in de sectoren zoals bijvoorbeeld politie behoefte is aan lidmaatschap van een vakorganisatie. ´Mensen praten niet alleen graag mee over arbeidsvoorwaarden, maar ook over zaken als werkdruk, de ontwikkeling en inhoud van het vak en het vormgeven van hun professionaliteit. Een goed voorbeeld is BOA ACP, een organisatie die al langere tijd een stijging van het aantal leden laat zien. Ook in de luchtvaart is sprake van een goede organisatiegraad en jongerenorganisaties zoals Jong Rabo hebben hun weg naar de VCP gevonden. Via de VCP hebben zij een stem in het centraal overleg.´

Kansen
Tegelijk laten de cijfers zien dat er kansen liggen omdat veel mensen nog niet serieus hebben overwogen om lid te worden van een vakbond, zoals ook blijkt uit de CBS-publicatie. `Dat het aantal vakbondsleden daalt, is natuurlijk geen goed nieuws, maar ook niet geheel nieuw. We delen de zorgen die er zijn.´

Meerwaarde
Volgens de VCP is er door zaken als flexibilisering en onzekerheid over pensioenen alle reden om aansluiting te zoeken bij een vakcentrale. Van de Kamp: ´We laten zien dat we meerwaarde hebben. We hebben eind vorig jaar de WIA bezuinigingen van tafel gekregen en eerder dit jaar is eindelijk het pensioenakkoord gesloten. Dat laat zien dat vakbonden en de polder er toe doen.´

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws