Menu
Stimulering leerwerkplekken nodig

Naar aanleiding van Kamervragen over, zogenaamde, cao-belemmeringen van bbl-leerwerkplekken hebben VCP, FNV en CNV een toelichtende brief naar de Tweede Kamercommissie Onderwijs gestuurd. In deze brief geven de vakcentrales aan dat het opleiden van bbl-studenten als investering moet worden gezien. Goede begeleiding, arbeidsvoorwaarden voor gezond en veilig werken en passende beloning zijn essentieel om deze studenten aan te trekken en te behouden. Via de cao worden daarvoor goede afspraken gemaakt. De cao kan dus geen belemmering zijn.

De vakcentrales maken zich echter ook zorgen over het dalende aantal leerwerkplekken. Daarom pleiten zij voor nader onderzoek naar de oorzaken van de afname van bbl-plekken. Andere acties die het aantal leerwerkplekken kunnen stimuleren, zijn:

Experimenteer met de gecombineerde leerweg bol-bbl. Hierbij moet echter geen vermenging van beide leerwegen plaatsvinden.

Verbeter de subsidieregeling praktijkleren. Onder andere door het opnemen van een voorschotregeling in de subsidieregeling die vooral voor kleine bedrijven van belang is, èn door bedrijven vooraf duidelijkheid te geven over de hoogte van de subsidie.

Creëer de mogelijkheid voor het behalen van een vakdiploma, waarbij studenten tijdens het werk de kans krijgen om hun taal- en rekenniveau te verbeteren. Dit vakdiploma is bedoeld voor studenten die voldoen aan alle eisen voor het vak, maar (nog) niet aan de verzwaarde taal- en rekeneisen.

Stel scholen beter in staat om stage- en leerwerkplekken aan te bieden door belemmeringen weg te nemen, zoals het verplicht uitschrijven van studenten die geen bbl-plek hebben gevonden.

De Nationale Beeldbank /  Hans Tak

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws