Menu
Stiptheidsacties op vliegvelden Eindhoven en Rotterdam

De vakbonden van defensiepersoneel voeren acties voor een betere cao. Op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hield de marechaussee stipheidsacties. Daarmee willen de bonden de druk opvoeren in het vastgelopen cao-conflict met minister Jeanine Hennis van Defensie.

Petitie
Ook zamelen de bonden handtekeningen in voor een petitie waarmee ze een betere cao willen afdwingen. De acties zijn een initiatief van SCOD (Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel bij Defensie). SCOD bestaat uit de centrales AC, ACOP, CCOOP en de bij de VCP aangesloten CMHF.

Bezuinigingen
Het cao-overleg bij Defensie zit sinds april muurvast. Defensie heeft een eindbod gedaan dat is verworpen door negentig procent van de vakbondsleden. De onvrede bij het defensiepersoneel zit diep. De jarenlange bezuinigingen en reorganisaties, de personeelstekorten die daarvan het gevolg zijn en het voortdurende beroep dat de politiek doet op de loyaliteit en flexibiliteit van het personeel hebben hen uitgeput.

Werkbelasting
‘De maat is vol’, aldus de bonden. Zij eisen een cao die past bij de zwaarte, complexiteit en risico’s van hun werk. Dat bod zal onder meer moeten leiden tot een substantiële inkomensverbetering. Verder eisen de bonden een realistische ontslagleeftijd, passend bij de risico’s en (geestelijke en lichamelijke) belasting die het beroep van militair met zich meebrengt.

Personeelsbeleid
Een ander belangrijke maatregel die Defensie moet nemen is een verbetering van het flexibele personeelsbeleid. De grootste groep militairen heeft een tijdelijk contract. Om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten moet Defensie meer doen in hun persoonlijke belang. Het beleid is nu te veel geënt op het organisatiebelang.

Wil jij ook de petitie ondertekenen, klik dan hier.

Foto: Facebook-pagina Koninklijke Marechaussee 

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven