Menu

24-06-2009

Stop deeltijd-WW zaait onrust

Op maandag 22 juni jl. heeft minister Donner de Regeling deeltijd-WW voorlopig op slot gedaan. Dit tot ongenoegen van de sociale partners. MHP-voorzitter Richard Steenborg reageerde onder andere als volgt: “Bedrijven die nog nadenken over invoering van deeltijd-WW, worden ineens geconfronteerd met een stop. Dat zaait onrust. De minister kan niet ineens zeggen: het geld is op, de groeten.” (bron: NRC-Handelsblad). Ook in andere kranten en op de radio (onder andere NCRV-Stand.café) deed hij nog een dringend appèl op het kabinet om bedrijven in staat te stellen vakmensen en kenniswerkers te behouden door de regeling zo snel mogelijk weer te openen.

 

In tegenstelling tot de ‘Regeling werktijdverkorting’ wilde het Ministerie van SZW tussentijds geen gegevens verstrekken over het gebruik van de ‘Regeling deeltijd-WW’. De informatie hierover moesten sociale partners daarom zelf verzamelen, maar die was fragmentarisch en niet compleet. Daarom en mede met het oog op de aangekondigde evaluatie van de regeling eind deze maand, had de Stichting van de Arbeid twee weken geleden besloten een quick scan te laten uitvoeren. Het was de bedoeling het rapport, begeleid met een persbericht, nog deze week openbaar te maken. Uit de quick scan bleek onder andere dat het aantal aanvragen snel opliep en tevens dat de Nederlandse regeling ‘karig‘ is in vergelijking met de ons omringende landen. Op dinsdag 22 juni jl. werden sociale partners echter verrast met de mededeling van de zijde van het Ministerie van SZW dat de regeling direct op slot zou gaan. De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben hierover meteen hun ongenoegen geuit en een pleidooi gedaan voor een onverkorte voortzetting van de regeling.

 

Inmiddels is duidelijk dat minister Donner bereid is om te kijken of de regeling in aangepaste vorm kan worden voortgezet. Wel wil de minister een drempel aan de voorkant opwerpen om een betere selectie te maken teneinde (alleen) vakmensen onder de deeltijd-WW te brengen. Voor de MHP is daarbij in ieder geval de eerder, bij de tot standkoming van de Regeling deeltijd-WW, door SZW gesuggereerde anticumulatiebepaling (korting op WW-uitkering in geval er loonaanvulling wordt afgesproken) onbespreekbaar. Dit zou namelijk betekenen dat vooral werknemers vanaf anderhalf modaal een forse inkomensval zouden maken, omdat de WW-uitkering is gemaximeerd. De MHP dringt in ieder geval aan op het snel weer openen van de regeling en hoopt dat dit een dezer dagen zal gebeuren.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws