Menu
Structureel vitaliteitsbeleid op de werkvloer nodig

Op 10 oktober jl. heeft het vijfde symposium van het Convenant Gezond Gewicht plaatsgevonden. De vakcentrale MHP is één van de 27 convenantpartners die er naar streven overgewicht terug te dringen en de werkvloer gezonder te maken. Aan de discussietafel nam vanuit de MHP Jörg Sauer (directeur VHP2) plaats.

IHC Merwede en Koninklijk Gazelle deelden hun ervaringen tijdens het drukbezochte symposium. Beide bedrijven zijn koplopers op het gebied van structurele inbedding van bedrijfsbeleid ter bevordering van een gezonde leefstijl. IHC Merwede heeft daardoor haar verzuimpercentage zien dalen van 4,2% naar 3,9%. Bij die bedrijfsomvang levert 0,1% lager verzuim een besparing van 100.000 euro op. Los van de daling van het verzuim zijn de werknemers ook veel meer tevreden. Met name dat laatste is niet onbelangrijk.

Jörg Sauer gaf tijdens de discussie aan dat er cao-afspraken nodig zijn ter ondersteuning voor structureel bedrijfsbeleid gezonde leefstijl. ‘Maar uiteindelijk begint het wel met het uitvoeren van de afspraken in het bedrijf zelf’, aldus Sauer. Bij Philips zijn er bijvoorbeeld employabilitycheques uitgegeven. Een afspraak in de ondernemings-cao die mogelijk positief doorwerkt naar de bedrijfstak-cao. Verder werd aangegeven dat er niet alleen naar de fysieke component moet worden gekeken bij het beoordelen van de gezondheid van de organisatie. De mentale component is ook een belangrijk element voor de wisselwerking naar een gezonde organisatie. De discussie sloot af met de conclusie dat structureel vitaliteitsbeleid geen luxe is, maar meer als essentiële basis moet worden gezien voor langer doorwerken. Investeringen in bedrijfsbeleid zijn geen kosten maar investeringen in de toekomst.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven