Menu
Structurele schending privacy werknemers schandelijk!

Het is schandelijk dat de Wet Medische Gegevens van (zieke) werknemers vaak overtreden wordt ten gunste van werkgevers of financiële belangen van verzuimverzekeraars. “Dit dient met harde sancties aangepakt te worden”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. Steeds meer partijen spelen voor dokter terwijl zij helemaal niet bevoegd zijn zich uit te spreken over de medische gegevens van een (zieke) werknemer.

Met het televisieprogramma ‘Verzuimpolitie deel 3’ van Zembla d.d. 19 september jl. is het vermoeden van de MHP dat (sommige) arbodiensten, verzuimbedrijven en verzuimverzekeraars structureel misbruik maken van de privacy van gegevens van werknemers nogmaals bevestigd. Uit een eerdere Zembla-uitzending bleek ook al dat verzuimbedrijven zich niet aan de regels houden en meer gegevens verstrekken aan de werkgever dan noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hiermee handelen zij in strijd met de wet. Gegevens kunnen misbruikt worden in het nadeel van de werknemer. Een werkgever mag in het kader van de verzuimbegeleiding van zieke werknemers een beperkt aantal noodzakelijke medische persoonsgegevens verwerken. Dit betreft onder meer gegevens over de verwachte duur van het verzuim en de mate waarin een werknemer arbeidsongeschikt is. Een verzuimbedrijf dat de verzuimbegeleiding uitvoert voor de werkgever, mag in beginsel ook alleen deze beperkte set medische gegevens verwerken en verstrekken aan de werkgever. Ook een gecertificeerde arbodienst mag in het kader van verzuimbegeleiding slechts een beperkt aantal medische gegevens verstrekken aan de werkgever om de privacy van werknemers te handhaven.

De rol van bedrijfsarts en ondersteuning komt door deze ontwikkeling meer dan ter discussie. Hij of zij degradeert tot verlengstuk van de werkgever, die misbruik maakt van de kwetsbare positie van mensen. De onafhankelijkheid is ver te zoeken zoals de SER, ook al in haar advies over Gezond en Veilig Werken van augustus vorig jaar, benadrukte.

De MHP hoopt dat deze uitzending ertoe bijdraagt dat er een einde komt aan deze verwerpelijke praktijken. Het is tijd voor handhavende maatregelen en sancties om de privacy van werknemers te herstellen.

Hier kunt u de Zembla-uitzendig terug kijken.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws