Menu

Culemborg, 13 maart 2012

Studieschuldenteller gelanceerd

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft in samenwerking met de MHP een studieschuldenteller gelanceerd. Op de Technische Universiteit van Delft is op 13 maart jl. een groot scherm opgesteld, waarop de toename van de studieschuld goed in beeld is gebracht.

Op dit moment bedraagt de totale studieschuld van afgestudeerden aan het hoger onderwijs ruim € 5,8 miljard. Per jaar komt hier ruim € 850 miljoen bij en wordt er ongeveer € 550 miljoen afgelost door oud-studenten. Als alle plannen van het kabinet worden ingevoerd, zal de studieschuld met nog eens € 290 miljoen extra per jaar toenemen. “Dit zijn schrikbarende bedragen. Studenten die moeten lenen, zullen na alle kabinetsplannen met gemiddeld bijna € 20.000,00 schuld de arbeidsmarkt betreden”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Hanneke de Geus.
De MHP vreest dat studenten in de toekomst steeds minder de neiging zullen hebben een masteropleiding te volgen, omdat ze deze volledig zelf moeten financieren en zich nog dieper in de schulden moeten steken. “Daarmee loopt Nederland als kenniseconomie een risico. Op termijn kan dit zelfs een averechts effect hebben op de overheidsfinanciën, omdat hoger opgeleiden in het algemeen meer belasting betalen en minder beroep doen op sociale voorzieningen”, aldus De Geus.

De door de MHP en het ISO ontwikkelde studieschuldenteller is behalve op de TU van Delft, ook te zien op www.wiebetaaltderekening.nl. De onderliggende berekeningen kunnen hier gedownload worden.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws