Menu

‘’Iedere uitzendkracht die de drempel van een bedrijf overstapt om te werken, heeft recht op dezelfde veilige werkomstandigheden als de werknemers binnen het bedrijf’’, aldus Joost Lubbers, beleidsmedewerker Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Handreiking Uitzendwerk is hierom in opdracht van de StvdA geactualiseerd. Zij voldoet weer aan de wet- en regelgeving. Verder zijn onder meer de arbochecklisten vernieuwd.

De handreiking biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers in sectoren en branches die gebruik maken van flexwerkers en die een arbocatalogus hebben of willen maken.
Voor de StvdA, waaronder de VCP, is de zorg voor gezond en veilig werken voor iedereen die zich op de arbeidsmarkt begeeft, een belangrijke drijfveer achter deze gezamenlijke handreiking. De handreiking biedt sociale partners op sectorniveau goede handvatten om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, tijdelijke krachten of nieuwe toetreders binnen bedrijven.

Dit betekent goede voorlichting, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoende werkbegeleiding/instructie door het bedrijf. Nog te weinig inlenende bedrijven zijn zich bewust van deze opdracht. Om dit proces te ondersteunen biedt deze handreiking concrete informatie en handvatten om het arbeidsomstandighedenbeleid op het punt van uitzendkrachten vorm te geven. Een eerste stap om preventie voor iedereen lonend te maken.

De handreiking is hier (.pdf) te downloaden.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws