Menu

Op 2 september jl. heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Wetsvoorstel Pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer doen toekomen. Met dit wetsvoorstel beoogt Klijnsma werknemers beter en makkelijker te laten inzien hoe hun pensioen ervoor staat. Om dit te bereiken zullen de pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en de deelnemer daarbij nog centraler moeten stellen. Een doelstelling die volledig wordt onderschreven door de VCP.

Op 3 oktober jl. heeft de Stichting van de Arbeid (StvdA) haar reactie op dit wetsvoorstel kenbaar gemaakt. Al eerder deed zij dit tijdens de internetconsultatie. Vanuit de VCP is aandacht gevraagd voor de twijfels die bestaan bij de krappe invoeringstermijn. ‘Op een verbeterde manier communiceren met deelnemers moet in één keer goed gebeuren nu het vertrouwen in de sector laag is. Desnoods is een latere invoeringstermijn of een ruimere implementatietermijn op onderdelen nodig als dit de kwaliteit van de communicatie aan deelnemers ten goede komt’, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

In de reactie op dit wetsvoorstel constateert de StvdA verder met genoegen dat eerder gedane voorstellen en adviezen van de Stichting in belangrijke mate zijn overgenomen. Toch vraagt de Stichting nog aandacht voor enkele onderdelen uit het wetsvoorstel. In de reactie wordt met name aandacht gevraagd voor de volgende punten: aandacht voor de overgangsfase en verschillende informatiestromen, een duidelijke disclaimer, aandacht voor lagere regelgeving en de invulling hiervan, twijfels bij lasten en baten, de informatiebehoefte van deelnemers nettopensioen en twijfels haalbare invoeringsdatum.

Zie ook de volledige reactie van de Stichting.

Als onderdeel van de pensioencommunicatie kunt u de website mijnpensioenoverzicht.nl bezoeken. Hier kunt u met uw DigiD inloggen om te zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij welke pensioenuitvoerder. Deze website zal steeds uitgebreider worden als gevolg van de voorgenomen verbeteringen in het wetsvoorstel Pensioencommunicatie.

Fotocredit: De Nationale Beeldbank/Semmick Photo

Laatste nieuws

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

30 maart 2023

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

27 maart 2023

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Meer nieuws
Naar boven