Menu
Subsidie voor advies over duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen vanaf 19 oktober subsidies aanvragen om via advies de duurzame inzetbaarheid binnen hun organisaties te vergroten. De ESF 2014-2020 subsidie voor duurzame inzetbaarheid geeft hiervoor mogelijkheden.

Mogelijk kan deze subsidie vakorganisaties helpen om de directie te overtuigen om daadwerkelijk werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Thema’s en activiteiten waarover met de subsidie advies kan worden ingewonnen zijn bijvoorbeeld; bedrijfs- of organisatiescannen, onderzoek over duurzame inzetbaarheid, gezond en veilig werken, leercultuur voor werknemers, aanpassen organisatie aan het werk, interne en externe flexibiliteit, flexibele werkcultuur en arbeidstijdenmanagement. Meer informatie over de aanvraag vindt u hier .

De VCP vindt het van groot belang dat werkgevers, werknemers en overheid bewust aandacht besteden aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid van werknemers. In haar reactie op de Miljoenennota heeft de VCP hier specifieke aandacht voor gevraagd. Bij voorkeur vindt de VCP dat werknemers zoveel mogelijk zelf aan de knoppen zitten als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws