Menu
Subsidieregeling  sectoranalyses duurzame inzetbaarheid van start

Werkenden willen gezond en wel hun pensioen halen. Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen kunnen sectoren deze maand subsidie voor een sectoranalyse aanvragen. Deze sectoranalyse is nodig voor een bredere subsidieaanvraag binnen de zogeheten MDIEU-regeling, de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden.

Pensioenakkoord

MDIEU vloeit voort uit het Pensioenakkoord dat in 2018 werd gesloten tussen kabinet en sociale partners. Een van de afspraken was toen dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. Voor een deel van de mensen is dit wellicht niet nodig, daarom zijn knelpunten vervroegd uittreden onderdeel van de regeling. En is er een vrijstellingsbedrag voor de RVU-boete gekomen.

Analyse

Sectoren kunnen het geld gebruiken om een analyse op maat te laten uitvoeren. Op die manier wordt helder wat een sector nodig heeft om mensen zo lang mogelijk in te kunnen zetten. De subsidie is onder meer gericht op veilig, gezond en vitaal werken. Ook goed werkgeverschap komt in aanmerking, zodat werk bijvoorbeeld wordt afgestemd op de levens- en loopbaanfasen van werkenden. MDIEU is ook gericht op zaken als leven lang ontwikkelen en bewustwording van regie op de eigen loopbaan.

Eerder uittreden

Via MDIEU is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanpak van knelpunten in de uitvoering van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Die regeling bestaat al en maakt het mogelijk dat oudere werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd eerder stoppen met werken. Voorwaarde is wel dat sectoren tegelijkertijd óók minimaal 25% van het subsidiebedrag investeren in duurzame inzetbaarheid. Ook is er sprake van cofinanciering.

Sociale partners

MDIEU is een vijf jaar durende regeling die loopt tot en met 2025. Er is bij elkaar een miljard euro mee gemoeid. Op basis van de regeling kunnen samenwerkingsverbanden van sociale partners in branches en sectoren een subsidieaanvraag indienen. Ook andere partijen kunnen zich hierbij aansluiten, zoals ondernemingen, O&O-fondsen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws