Menu

Culemborg, 30 augustus 2012

Succesvol verkiezingsdebat

De MHP kijkt terug op een succesvol verkiezingsdebat dat de MHP samen met De Unie op 22 augustus jl. organiseerde. Centraal stonden de voorstellen uit het Kunduz-akkoord en de inzet van politieke partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Hoewel de VVD eerder een toezegging had gedaan, haakte de VVD ruim een week van te voren af. D66, onder andere bedenker van de voorstellen over het ontslagrecht, zei zelfs daags voor het debat af. Ondanks deze afzeggingen op het laatste moment, kijkt de MHP terug op een succesvolle middag, waarin Michel Rog (nummer 5 CDA), John Kerstens (nummer 7 PvdA), Paul Ulenbelt (nummer 9 van de SP) en Reinier Castelein (voorzitter De Unie) een stevige onderlinge discussie voerden over een aantal stellingen. De stellingen daagden de deelnemers uit om het achterste van hun tong te laten zien over onder andere hun visie op de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, de reiskosten en de positie van de middengroepen. Het debat werd geleid door MHP-duovoorzitter Bob van der Wal, nadat MHP-bestuurder Eddy Haket aan de zaal kort had uitgelegd wat de voorstellen uit het Kunduz-akkoord inhielden.
“Het was goed om het verkiezingsdebat toe te spitsen op de onderwerpen die werknemers raken, en waarmee de MHP dagelijks bezig is. De drie politici waren deskundig op dat terrein en hebben de ruim honderd aanwezigen een goede inkijk gegeven in hun partijvisie. Het is wel jammer dat de VVD en D66 hun kans niet hebben gegrepen om de discussie aan te gaan met ons, want wij willen als politiek onafhankelijke vakcentrale iedereen de gelegenheid geven om zijn plannen toe te lichten”, aldus Van der Wal.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws