Menu

Het belang van vitaliteit en een gezonde leefstijl op de werkvloer wordt door steeds meer mensen onderkend. Met het oog op duurzame inzetbaarheid vinden werknemers het belangrijk dat er op het werk gelegenheid is om meer te bewegen, te sporten, gezond te eten en dat er aandacht is voor het voorkómen van te grote werkdruk. Van werkgevers wordt verwacht dat een gezonde omgeving en leefstijl worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Over zelf aan de slag gaan met structureel vitaliteitsbeleid zal hierom op 7 oktober a.s. worden gesproken tijdens het symposium ‘De Gezonde Werkvloer 2014’. Zie hier (pdf.) de uitnodiging en hoe u zich kunt aanmelden.

Niets is zo lastig als het doorbreken van gewoontes, het veranderen van gedrag. Waardoor wordt de gezonde keuze de normale keuze en hoe houd je dat vast? Is dit door de marathon van New York te lopen of de Alpe d’HuZes te fietsen? Is dit een geavanceerd gezondheidsprogramma van de werkgever of zijn het juist praktische en laagdrempelige activiteiten op de werkvloer? Sluiten de activiteiten op het werk wel aan bij hetgeen de werknemer wil? We gaan ‘de vloer op’ voor het beantwoorden van deze vragen. Maar ook u gaat de vloer op! In een break-outsessie gaat u met elkaar in gesprek. Wat vindt u zelf belangrijk, wat zou u verleiden tot een gezondere leefstijl? Uw meningen en suggesties komen terug aan de gesprekstafel met Paul Rosenmöller.

Voor wie
Dit symposium is interessant voor: werknemers en werkgevers en hun vertegenwoordigers, bestuurders en management, HR- en P&O-managers, bestuurders en kaderleden van vakbonden, ondernemingsraadsleden, preventiemedewerkers, branchevertegenwoordigers, bedrijfsgezondheidsdiensten en arbodiensten.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven