Menu
SZW verkent aanpassingen voor concurrentiebeding

Werknemers die van werk willen veranderen mogen niet onnodig in de weg worden gezeten door een concurrentiebeding. Veel werkgevers halen een concurrentiebeding van stal, zonder dat ze kunnen uitleggen waarom. Bovendien houdt het de arbeidsmarkt op slot, wat zeker in een tijd van krapte niet wenselijk is. In een ambtelijke verkenning die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staan enkele mogelijke voorstellen om aan dit probleem een eind te maken. Minister Karien van Gennip (SZW) zal op een later moment besluiten welke daarvan haar voorkeur heeft.

Toename

Een concurrentiebeding is bedoeld om te voorkomen dat werknemers bepaalde kennis en ervaring meenemen van het bedrijf waar ze zelf hebben gewerkt. In de praktijk blijkt dat werkgevers steeds vaker naar dit middel grijpen: op dit moment heeft meer dan drie miljoen werknemers met een concurrentiebeding te maken, wat neerkomt op 37 procent van de beroepsbevolking. In 2015 was dit nog 19 procent.

Vergoeding

Werkgevers- en werknemersorganisaties verschillen van mening over de vraag wat er nu moet gebeuren. De vakbonden vinden onder andere een vergoeding op hun plaats, om te voorkomen dat een werknemer die door een beding elders nog niet aan de slag kan, tijdelijk zonder inkomen komt te zitten. Bovendien zal een vergoeding werkgevers ervan weerhouden überhaupt een concurrentiebeding toe te passen, is het idee. In de ambtelijke verkenning wordt deze optie ook nadrukkelijk genoemd. Mocht er later een wetsvoorstel van deze strekking naar de Kamer gaan, dan moet wel goed worden bekeken hoe hoog een vergoeding zou moeten zijn, staat in de verkenning.

Uitleg

De werkgevers zien meer in aanscherping van de huidige regels, waarbij ze beter moeten omschrijven waarom een concurrentiebeding nodig is en hun belangen anders in het gedrang komen. Duidelijk is volgens de ambtenaren dat de huidige regels geen stand houden maar dat afschaffing van het concurrentiebeding ook geen optie is. In het eerste geval verandert er niets, in het tweede geval kunnen werknemers ongeremd van baan wisselen, zonder dat werkgevers daartegen worden beschermd.

Belemmering

Volgens VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk schrikt een concurrentiebeding veel werknemers enorm af. Ze kunnen minder snel elders gaan werken, waardoor ze worden belemmerd in hun loopbaan. Een hoger loon kunnen ze hierdoor mislopen. Daar komt bij dat wie zich niet aan het beding houdt, een flinke boete kan krijgen. Die kunnen werknemers wel aanvechten maar dat kost veel tijd en geld. Veel werknemers hebben geen duidelijk beeld wat het concurrentiebeding precies inhoudt. Een deel van de werknemers weet niet eens of er een concurrentiebeding is. De VCP pleit al langer voor flinke inperking van het concurrentiebeding en is blij dat dit nu wordt aangepakt. Sociale partners worden betrokken bij het vervolg.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws