Menu
Jan Tamerus

De Corona-crisis is een uitgelezen kans om mensen op een nieuwe manier naar hun pensioen te laten kijken. Een pensioen biedt uitzicht op een reëel stuk inkomensbescherming, waarin de lusten en lasten op een eerlijke manier worden verdeeld en waarin geen sprake is van verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt.

Realiteitszin

Dat zegt Jan Tamerus, oud-pensioenadviseur bij de VCP. Onder zijn redactie is een boek met essays verschenen onder de titel: ‘Waartoe zijn pensioenfondsen op aarde’?. Onder de auteurs is ook zijn opvolger bij de VCP, Dick Boeijen. Volgens Tamerus is het boek actueler dan ooit, gezien alle onzekerheden. De Corona-crisis is er als het ware een katalysator van. “Het laat maar weer eens zien dat we allemaal te maken hebben met ‘fundamentele onzekerheden’. Dat is op zich niet nieuw, maar het is wel van belang dat iedereen dat ook zo gaat zien.”

Teleurstellingen

“Zolang we blijven geloven in een zeker nominaal pensioen, lopen we vroeg of laat tegen teleurstellingen aan. Harde nominale pensioengaranties passen niet in deze tijd, in plaats daarvan moeten we ons richten op een goede waardevaste pensioenuitkomst. Juist in de onzekere wereld van vandaag hebben mensen behoefte aan een solidair collectief. Niet een collectief dat onhoudbare garanties biedt, maar een collectief dat de lusten en lasten van de fundamentele onzekerheid in onze wereld op een rechtvaardige manier verdeelt.”

Verbinding

Volgens Tamerus kunnen pensioenfondsen hierin een belangrijke rol spelen als partij die mensen met elkaar verbindt. “Pensioenfondsen hebben een financiële functie als beleggingsfonds maar tegelijk brengen ze mensen bij elkaar en ze hebben ze dus ook een sociale functie: als vormgevers van hernieuwde solidariteit én als maatschappelijke investeerders ten dienste van hun deelnemers. Ze kunnen financieel en maatschappelijk rendement hand in hand laten gaan. Zodat een goed pensioen kan worden genoten in een wereld die schoner, veiliger en rechtvaardiger is.”

Collectief

Volgens Tamerus is een individueel pensioen geen goed alternatief voor het huidige stelsel. Dat zou de bijl zetten aan de wortel van de solidariteit en daarmee ook aan de verplichtstelling. “Het haalt de ziel uit het instituut pensioenfonds. En dat zou eeuwig zonde zijn, een gemiste kans om pensioenfondsen weer van de deelnemers te laten worden die de trustee voor hen laten werken, generatie op generatie.”

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws