Menu

Culemborg, 25 maart 2010
Pb 0325-03

Taskforce Kinderopvang treft middeninkomens

“De wijze waarop de Taskforce één en ander wil financieren, gaat regelrecht ten koste van de middengroepen”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. Hoewel de MHP lange tijd heeft geparticipeerd in de Taskforce Kinderopvang-Onderwijs onder voorzitterschap van oud politica Ina Brouwer, heeft de MHP afgezien van ondertekening van de aanbevelingen van deze Taskforce. Het rapport bevat wel een aantal goede aanbevelingen, zoals een betere afstemming tussen onderwijs en kinderopvang.

De Taskforce stelt voor dat iedereen met jonge kinderen recht krijgt op kinderopvang. Dit is op zich genomen een nobel streven, maar zal leiden tot een forse uitbreiding van de vraag naar kinderopvang. De MHP betwijfelt of de sector deze extra vraag wel kan opvangen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de kinderopvang. Dat blijkt al uit één van de suggesties die wordt gedaan: een groter aantal kinderen per leid(st)er. Verder stelt de Taskforce voor om de kosten te financieren via de kinderbijslag.

Volgens de MHP moeten ouders zelf kunnen kiezen of zij gebruik maken van formele kinderopvang. Als zij dat niet doen, moeten zij zelf kunnen kiezen op welke wijze ze de kinderbijslag aan hun kinderen willen besteden (bijvoorbeeld door de opvang op een andere wijze te organiseren). Het restant van de kinderbijslag zou volgens de Taskforce vervolgens inkomensafhankelijk gemaakt moeten worden. “Hiermee bedrijft de Taskforce directe inkomenspolitiek, wat ten koste gaat van ouders uit de middengroepen. Dit kan al gauw een koopkrachtverslechtering van 2% à 3% betekenen. Daar komt nog eens bij dat de nog uit te brengen voorstellen van de ambtelijke werkgroepen ook niet veel goeds in petto lijken te hebben voor de middengroepen”, aldus Haket. De huidige kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget zijn al inkomensafhankelijk. Daar bovenop een inkomensafhankelijke kinderbijslag, maakt het voor ouders met jonge kinderen steeds minder aantrekkelijk om nog carrièrestappen te maken. Want er blijft dan netto niet veel over van een bruto loonsverbetering.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws