Menu

Op 16 december jl. heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2015 gepresenteerd. Naar verwachting zal de Raad dit programma begin februari vaststellen. De nieuwe commissie lijkt daarbij alleen maar uit te gaan van de wens tot het verminderen van regels die het bedrijfsleven als belastend ervaart. Dat is een te eenzijdige insteek.

De commissie stelt voor om 79 wetgevingsvoorstellen te schrappen, te evalueren en/of te vereenvoudigen, omdat ze belastend worden ervaren door het bedrijfsleven. Hieronder bevinden zich zeven van de meest belangrijke Europese wetgevingsvoorstellen ter bescherming van werknemers, gezondheid en veiligheid op de werkplek en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in sociale zekerheid. Burdensome of belastend betekent niet automatisch overbodig, laat staan dat het hierbij om onnodige regelgeving zou gaan. Verplichtingen van werkgevers om de rechten van werknemers te beschermen mogen niet geduid worden als overbodig of onnodig, enkel en alleen omdat ze door werkgevers als burdensome zijn aangemerkt.

De VCP dringt er bij het kabinet op aan (.pdf) om bij de behandeling van het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie te benadrukken dat de bescherming van werknemersrechten, de veiligheid en gezondheid op het werk en de Europese sociale dialoog, belangrijke onderdelen zijn van Europese sociale verworvenheden die niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven voor de vermindering van de algemene regeldruk. Vermindering van regeldruk leidt immers niet zonder meer tot Better Regulation. De VCP meent dat u ervoor moet waken dat Europa in haar ‘regelverminderingsdrift’, het kind niet met het badwater weggooit.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws