Menu
Te weinig jongeren in medezeggenschap

In veel organisaties zijn jongeren (nog) ondervertegenwoordigd in medezeggenschap. Op dit punt valt er nog winst te behalen, zegt de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Het animo onder mensen met een flexcontract en onder jongeren is al jaren laag. Om meer inzicht te krijgen waarom jongeren al dan niet meedoen aan medezeggenschap heeft de commissie een enquête uitgezet.

Invloed op beleid
Medezeggenschap betrekt medewerkers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie en daagt hen uit actief mee te denken. Ze kunnen zo daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken. Tegelijkertijd krijgt het management belangrijke informatie vanuit de organisatie, bijvoorbeeld voor beleidsontwikkeling en besluitvorming. Als medewerker kun je onder andere via de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) invloed uitoefenen.

Medezeggenschap toegevoegde waarde loopbaan
De VCP is voorstander van een divers samengestelde ondernemingsraad en het stimuleren van het animo onder jongeren om te participeren in de medezeggenschap. De VCP merkt hierbij op dat OR-werk ook gewoon werk is en dat jongeren dan ook voldoende gefacilieerd moeten worden om medezeggenschapstaken naast hun dagelijkse werkzaamheden te kunnen combineren. “Participeren in de formele medezeggenschap kan voordelig zijn voor de loopbaan en kan perspectief bieden op een goede ontwikkeling. Via de formele medezeggenschap kun je meedenken en meebeslissen als belangrijke gesprekspartner binnen de organisatie”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Ben jij een young professional en wil je meedoen aan de enquête en jouw mening geven over medezeggenschap? Klik dan hier.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws