Menu
Teleurstelling onvoldoende draagvlak concrete maatregelen StvdA inzake pensioenloze werknemers

De VCP is diep teleurgesteld dat er onvoldoende draagvlak blijkt voor een tweetal onderdelen uit het aangescherpte aanvalsplan om het aantal werknemers zonder pensioen te verkleinen.

Nu is bekend geworden dat er wordt teruggedeinsd van concrete maatregelen om de miljoen werknemers zonder aanvullend pensioen in ons land terug te dringen. De VCP hoopt dat de politiek deze handschoen evengoed wel oppakt, anders zal deze groep mensen, vaak onbewust, de arme gepensioneerden van de toekomst worden.

Aangescherpt aanvalsplan
De afgelopen maanden is in de Stichting van de Arbeid (StvdA) uitvoerig gesproken over het nemen van meer concrete en wettelijke maatregelen om het aantal pensioenloze werknemers terug te brengen. Op 17 oktober kwam de StvdA met een aangescherpt aanvalsplan om dit te realiseren, mede na politieke druk vanuit de Tweede Kamer bij de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Een aantal voorstellen die bijdragen aan meer bewustwording, zoals een publiekscampagne en het wettelijk moeten vermelden van geen pensioen door werkgevers op de loonstrook worden overgenomen, zo heeft de minister al laten weten.

Pensioenaanvangsleeftijd omlaag en wachttijd afschaffen
In het aangescherpte aanvalsplan van de StvdA waren twee concrete maatregelen waarover nog achterbanraadpleging moest plaatsvinden: het afschaffen van wachttijd in de wet en het omzetten van de wachttijd voor de uitzendsector naar een drempelperiode en het verlagen van de wettelijke pensioenaanvangsleeftijd. De aanpassing aan de drempelperiodes houdt in dat na 8 gewerkte weken een uitzendkracht met terugwerkende kracht vanaf dag 1 pensioen gaat opbouwen in plaats van dat er 8 weken lang geen pensioen wordt opgebouwd, zoals nu met een wachttijd. Daarnaast lag het voorstel voor om de wettelijke pensioenaanvangsleeftijd die nu ligt op 21 jaar, te verlagen naar 18 jaar. Deze maatregelen zouden ertoe leiden dat jonge mensen vaak in de sectoren waar veel flexibele arbeid is, eerder een pensioen gaan opbouwen. ‘En dat is hard nodig. We hebben er weinig fiducie in dat met het beperkt aangescherpte aanvalsplan het aantal werknemers zonder pensioen de komende jaren daadwerkelijk omlaag zal gaan. Deze aanvullende maatregelen zijn daar echt bij nodig’, aldus de VCP.

Politiek nu aan zet
De VCP hoopt dat de politiek dit steeds groter wordende maatschappelijke probleem wel aanpakt door deze maatregelen wel nu breed te ondersteunen en door te voeren in de Wet Toekomst Pensioenen. Deze Wet wordt vandaag plenair behandeld door de Tweede Kamer. GroenLinks en PvdA hebben eerder aangegeven dat voor hun steun meer concrete maatregelen om het aantal werkenden (werknemers en zzp’ers) zonder pensioen terug te brengen, zwaar weegt.

 

 

 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws