Menu
Thema congres AMG: Diversiteit en inclusiviteit

Het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) heeft dit jaar als thema diversiteit en inclusiviteit. De bijeenkomst is op 11 december in het SER-gebouw in Den Haag. De AMG heeft als doel te komen tot een meer actieve rol van de medezeggenschap bij de samenstelling van de raden van toezicht/commissarissen.

Verbinding
De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governance driehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijk voor de aantrekkingskracht van een organisatie op klanten en op de arbeidsmarkt, maar binnen de driehoek is het geen eenvoudig thema. Het congres zal onder meer ingaan op de vraag in hoeverre iedereen elkaar verstaat, dezelfde taal spreekt en verbinding tot stand brengt.

3D-Trofee
Vast onderdeel van het AMG-congres is de uitreiking van de Driehoek 3D Trofee voor de manier waarop de samenwerking tussen bestuur, ondernemingsraad en raad van commissarissen wordt vormgegeven. De prijs ging vorig jaar naar Tata Steel. De AMG bestaat uit vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, sociale partners, overheid en wetenschap. Onder de partners van AMG zijn de VCP, CNV, FNV, MNO Platform, NCD en SBI Formaat.

Klik hier voor het programma, aanmelden kan hier

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws