Menu
Toelichting in Tweede Kamer over advies ‘Discriminatie werkt niet!’

De SER heeft onlangs het advies ‘Discriminatie werkt niet!’ uitgebracht. De VCP heeft, als deel van een SER delegatie, het advies verduidelijkt in een gesprek met Tweede Kamerleden. Op 21 mei heeft de Kamercommissie SZW een algemeen overleg met minister Asscher waarbij het SER-advies besproken zal worden.

De Kamerleden wilde van de delegatie horen of een strengere aanpak wellicht beter werkt. De SER-delegatie gaf vervolgens aan dat een strengere aanpak niet direct tot het gewenste resultaat leidt. Volgens het advies werkt een positieve aanpak sterker dan door te straffen. Om die reden stelt de Raad ook een diversiteitscharter voor. Dit charter, gebaseerd op het Charter Talent naar de Top, geeft bedrijven een krachtige impuls om vrijwillig, maar niet vrijblijvend, de mogelijkheid om diversiteitsbeleid uit te voeren en discriminatie te voorkomen.

Ook wilde de Kamerleden weten wat de economische schade voor bedrijven is bij discriminatie bij de arbeid. Harde cijfers zijn niet voorhanden. Maar de SER-commissie ziet wel dat bedrijven de meerwaarde die divers samengesteld personeelsbestand oplevert missen. Ook moet worden gerealiseerd dat discriminatie op de werkvloer ook negatieve gevolgen heeft om hoogopgeleide buitenlandse kenniswerkers naar Nederland te trekken.

Voor meer informatie zie: SER persbericht

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven