Menu

23-02-2006
Toetsing van koopkrachtonderzoeken
De koopkrachtonderzoeken van de vakcentrales MHP en FNV zullen worden getoetst. Deskundigen van de sociale partners (vermoedelijk alleen de vakbeweging) en rekenmeesters van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan de rapporten van MHP en FNV onder de loep nemen.

Dit is één van de resultaten van het vorige week gehouden Voorjaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners.

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemde het van belang te weten of de onderzoeken van beide vakcentrales op onderdelen juist zijn, of dat het koopkrachtbeeld van september 2005, waarop het kabinet zich nog steeds baseert, juist is. Blijken ‘onvoorziene omstandigheden’ de koopkracht van veel mensen te hebben aangetast, dat zijn correcties niet uitgesloten.

MHP-voorzitter Ad Verhoeven toonde zich na afloop van het Voorjaarsoverleg ‘tevreden’ over de afspraak de koopkrachtsommetjes tegen het licht te houden.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws