Menu

18-jarigen verdienen op dit moment niet eens de helft van hetgeen een volwassene verdient. Dit terwijl een 18-jarige vaak zijn gehele levensonderhoud en studie al dient te betalen. Met de invoering van het leenstelsel komen studenten nog verder in de knel om rond te komen met het minimumjeugdloon. Dit bracht de VCP Young Professionals naar voren tijdens een lunchsessie met Tweede Kamerleden georganiseerd door Young & United.

Het minimumjeugdloon per uur van een 18-jarige is € 4,38. Van dit loon moet deze persoon zich in zijn levensonderhoud en studie voorzien. Daarbovenop komt dat de afschaffing van de basisbeurs (op dit moment € 286,15 voor uitwonende studenten) betekent dat een 18-jarige meer dan 16 uur per week extra moet werken om de gemiste basisbeurs terug te verdienen. Dit terwijl veel studenten al gemiddeld tien uur per week werken. Deze 26 uur werken dient naast de studieverplichtingen te gebeuren.

De VCP Young Professionals, gezamenlijk met het jongereninitiatief Young & United, pleit er daarom voor om het minimumjeugdloon voor 18-jarigen gelijk te trekken met het minimumloon van volwassenen. Een 18-jarige wordt immers als volwassenen behandeld en dient daarom ook zo betaald te worden.

De Nationale Beeldbank / Hans Tak

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven