Menu
Trots op wat bereikt is. Volgende stap naar hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

Hoe het demissionaire kabinet de arbeidsmarktdienstverlening structureel wil verbeteren door hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur stond recent in een brief aan de Tweede Kamer. De VCP is trots op wat er bereikt is en wil de volgende stap zetten met alle partners.

Al sinds de coronacrisis zijn regionale mobiliteitsteams (RMT’s) in de 35 arbeidsmarktregio’s actief. In de RMT’s werken publieke en private partners en meerdere expertises samen om werkenden en werkzoekenden te begeleiden naar passend werk of (arbeidsmarktgerichte) scholing. Daarbinnen helpt de VCP met De Unie mensen om hun loopbaan een boost te geven:  Ben jij toekomstproof? Maar liefst 58% van de deelnemers tijdens of direct na een Toekomstpr(o)f-traject een nieuwe baan heeft gevonden!

De ervaringen laten zien dat de samenwerking resultaten oplevert. Deze constatering en de ambitie om tot een één-loket-aanpak te komen, zijn voor het kabinet het startsein om samen met partners te werken aan een hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur en vorming van regionale werkcentra. Dat staat in de Kamerbrief over de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. De outline in de brief is wat betreft de VCP een belangrijke stap vooruit naar betere ondersteuning voor meer mensen in hun loopbaan.

Ruim 1.600 mensen die hun baan dreigden te verliezen gaan weer met een stevige basis verder. Dat hebben vanuit VCP met De Unie voor elkaar gekregen en daar mogen we best trots op zijn. Of het nu ging om loopbaancoaching, omscholing, cursussen of andere trajecten; voor elke kandidaat een op maat gemaakt traject. Onze toegewijde coaches zetten zich dagelijks voor de volle 100% in om mensen weer klaar te stomen voor een fijne werktoekomst.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws