Menu
Duurzaam beleggen

Het Convenant IMVB heeft als doel de negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. Deze week begon de 2e uitvraag van de monitoringscommissie over hoe pensioenfondsen die het convenant hebben ondertekend er in het 2e jaar voor staan.

Toepassing convenant

Bij de monitoring gaat het om de vraag hoe pensioenfondsen de gemaakte afspraken uit het vier jaar lopende (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) IMVB-convenant toepassen, rapporteren en naleven. Uiterlijk 31 juli 2021 moeten de antwoorden binnen zijn. ‘Maar hoe eerder hoe beter’, aldus beleidsmedewerker Klaartje de Boer, die oproept hier tijdig mee aan de slag te gaan en niet te wachten tot de zomer.

Peildatum half jaar verschoven

Eerder mochten pensioenfondsen alleen hun resultaten tot 31 december van het afgelopen jaar meenemen. Om de resultaten zo actueel mogelijk te maken is de peildatum verschoven naar 30 juni 2021. Hoor en wederhoor van de monitoringscommissie loopt vervolgens van 6 tot 20 september. Log dus tussentijds in deze periode in om te bekijken of er sprake is van hoor en wederhoor. Er kan niet van de planning worden afgeweken en alles wat na de hoor- en wederhoorperiode door een fonds wordt ingediend kan niet meer in de resultaten worden meegenomen.

Aan de slag

Via de site www.imvbmonitoring.nl kunt u als deelnemend pensioenfonds deelnemen aan de monitoring, net als vorig jaar. U kunt hierbij gebruik maken van uw eerdere inloggegevens en (deels) ook gebruik maken van eerdere antwoorden. Zorg voor de juiste bewijslast en geef specifiek aan bij het invoegen of verwijzen naar onderliggende documenten naar welke pagina wordt verwezen en of het vertrouwelijk danwel openbare informatie is.
Geef bij uw beleid ook concreet aan wat u gaat doen en wanneer en wat u het afgelopen jaar heeft gedaan. Beschrijf hierbij goed alle 6 de stappen van due diligence.

Instrumentarium

De VCP roept pensioenfondsen daarnaast op gebruik te maken van het instrumentarium – zeer binnenkort wordt dit instrumentarium geactualiseerd. Het instrumentarium is in 2019 ontwikkeld en is een hulpmiddel voor deelnemende pensioenfondsen. Ze kunnen het gebruiken om de OESO-richtlijnen en de UNGP’s toe te passen in beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage.
Zie voor meer informatie over het IMVB-convenant, aandachtspunten, inhoud en de planning van monitoring daarnaast hier de link naar het Webinar van de Pensioenfederatie en andere betrokken partijen bij het IMVB-convenant, dat op 20 april jl. is gegeven waarin veel tips en tricks worden gegeven.

De VCP is één van de maatschappelijke partijen die het IMVB-convenant heeft ondertekend. Bijna alle pensioenfondsen waar de aangesloten organisaties bij de VCP bestuurders aan afvaardigen zijn aangesloten bij dit Convenant, omdat zij maatschappelijk verantwoord beleggen onderschrijven, hun pensioendeelnemers dit verwachten en zij actief werk willen maken van een betere wereld nu en in de toekomst.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws