Menu
Tweede Kamer akkoord met bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Het wetsvoorstel dat het opnemen van een deel van het pensioen in een keer mogelijk maakt, zal eerder worden geëvalueerd. Mede op aandringen van de VCP heeft de Tweede Kamer daartoe een amendement aangenomen. Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel, de planning voor de verdere behandeling in de Eerste Kamer zal volgende week worden besproken.

Bedrag ineens eerder geëvalueerd

De VCP heeft meermaals haar bedenkingen en zorgen geuit bij het uitkeren van een bedrag ineens van het aanvullend pensioen omdat er voor deelnemers (met name lagere en midden inkomens) de nodige risico’s aan kleven. Minister Koolmees heeft tijdens het wetgevingsoverleg toegezegd begin volgend jaar in overleg met pensioenuitvoerders en sociale partners te zullen bekijken hoe zij beter geïnformeerd kunnen worden over de individuele gevolgen dan nu is geregeld in het wetsvoorstel. “Aan die toezegging zullen wij de minister houden, want hier ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid vanuit de overheid”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. Daarnaast zal de wet niet pas vijf jaar na inwerkingtreding maar na twee jaar worden geëvalueerd, zodat er bij ongewenste effecten in de praktijk eerder aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Belasting

Over het opnemen van een pensioenbedrag ineens – ook wel bekend als lumpsum – zijn afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord. Mensen die stoppen met werken kunnen vanaf 1 januari 2022 10 procent van hun pensioen naar voren halen. De VCP wijst erop dat mensen minder geld overhouden dan ze vaak denken omdat de fiscus nog langskomt. Ook zal hun latere pensioen lager uitvallen, waardoor ze misschien niet meer rond kunnen komen. Ook het risico dat inkomensgerelateerde toeslagen vervallen of forse naheffingen komen is onderbelicht. Eerder riep de VCP op een meldpunt in te richten bij een onafhankelijke organisatie waar mensen met vragen over de effecten voor hun individuele situatie terechtkunnen.

RVU en verlofsparen

Het wetsvoorstel voorziet ook in uitbreiding van verlofsparen en een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing, zodat mensen gezond en wel hun pensioen kunnen halen. Ook hierover waren in het Pensioenakkoord afspraken gemaakt. “We zijn blij dat RVU en verlofsparen nu alsnog in kunnen gaan per 1 januari 2021, er vanuit gaande dat de Eerste Kamer de wet op tijd zal behandelen”, aldus Klaartje de Boer.

Laatste nieuws

Ruud Stegers, Gerrit van de Kamp en Wouter Koolmees

22 september 2021

7e Pensioennieuwsbrief VCP: Waar staan we met de uitwerking van het Pensioenakkoord?

CMHF: tijd is rijp voor Deltaplan publieke sector

22 september 2021

CMHF: tijd is rijp voor Deltaplan publieke sector

Inkomen moet omhoog, werkdruk omlaag

21 september 2021

Inkomen moet omhoog, werkdruk omlaag

Meer nieuws
Naar boven