Menu

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 17 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’. In december 2014 schreven de vakcentrales VCP, FNV en CNV in een brief dat zij het wetsvoorstel hekelden, omdat het leidt tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Het enige pluspunt uit de wet is dat de Wet minimumloon ook voor deze groep (door)werkenden van toepassing wordt.

Door dit wetsvoorstel kunnen werkgevers werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, meer tijdelijke contracten geven en hoeven zij minder lang het loon door te betalen bij ziekte. Voordat de maatregelen in werking treden, moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen.
Bij het wetsvoorstel werden drie amendementen aangenomen, die de oorspronkelijke plannen op een aantal punten wijzigen. Er komt een evaluatie van de wet die zich richt op de effecten in de eerste twee jaren na inwerkingtreding van het voorstel. Onderdeel van de evaluatie is in elk geval of de verkorting van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. De VCP vindt het goed dat deze evaluatie er komt, maar hoopt dat het voor de grote groep oudere, nog niet gepensioneerde werknemers die nu aan de kant staan, niet te laat komt. Daarnaast wordt de loondoorbetalingverplichting bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer in eerste instantie niet verkort naar zes weken, maar naar dertien weken. Dit blijft in elk geval zo tot de evaluatie van de wet. De VCP had liever gezien dat er, net zoals de partij 50PLUS heeft verzocht in een afgewezen motie, een loondoorbetalingverplichting van 26 weken zou gelden voor deze groep.

De mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden komt in de wet te staan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog geregeld dat dit alleen in de cao kon worden bepaald. Een ongewenste ontwikkeling omdat de kans reëel is dat reguliere banen worden verdrongen door deze flitscontracten voor gepensioneerde werknemers.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws