Menu

De VCP is verheugd te lezen dat er steun is voor een motie waarin de Tweede Kamer een brede analyse wil laten maken door het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank van de effecten van langjarige, lage rentestanden voor overheid, huishoudens, financiële sector (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) en de schokbestendigheid van die sectoren. Op 5 oktober jl. heeft de Tweede Kamer hiertoe een motie van het Kamerlid Schouten (CU) aangenomen.

Al geruime tijd maakt de VCP zich ernstige zorgen over de financiële posities van een groot deel van de pensioenfondsen door deze lage rente. Het wordt steeds realistischer dat (een deel) van onze pensioenfondsen hierdoor zullen moeten gaan korten. Enige tijd geleden verzocht de VCP hiertoe de Tweede Kamer een onderzoek te doen dat bekijkt hoe andere lidstaten met kapitaalgedekte pensioenstelsels omgaan met de gevolgen van de lage rente. Dit onderzoek wordt voor het einde van het jaar verwacht. Daarnaast heeft de VCP opgeroepen om naar meer creatieve oplossingen te kijken voor de negatieve gevolgen van de lage rente voor onze pensioendeelnemers. Pensioenobligaties zijn bijvoorbeeld het nader onderzoeken waardig, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws