Menu
Tweede technische briefing en vervolgproces Eerste Kamer Wet Toekomst Pensioenen

Nadat de Tweede Kamer vlak voor het Kerstreces heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is de Eerste Kamer inmiddels begonnen aan de behandeling van deze omvangrijke en complexe nieuwe pensioenwet. Op 31 januari heeft een tweede technische briefing over de WTP voor de Eerste Kamer plaatsgevonden.

Technische briefings
Om ervoor te zorgen dat de Eerste Kamerleden de complexe materie tot zich kunnen nemen zijn er door ambtelijk SZW inmiddels een tweetal technische briefings gegeven. Tijdens de eerste briefing op 17 januari werd ingegaan op thema’s zoals het contract en het nabestaandenpensioen. Hier vindt u het videoverslag en de presentatie van de eerste technische briefing.

Op de agenda van de tweede briefing op 31 januari stonden onder andere de waarborgen voor een evenwichtige transitie waaronder compensatie; de juridische houdbaarheid en de rechtsbescherming en werkenden zonder pensioen. Terecht stelde diverse Eerste Kamerleden vragen over de compensatie en de juridische houdbaarheid. Hier vindt u het videoverslag en de presentatie van de tweede technische briefing. Daarnaast hebben de leden van de commissie inbreng geleverd op de brief van minister Schouten van 30 november 2022 over het advies van de commissie Parameters dat vorig jaar is verschenen. Daar zal SZW nog op gaan antwoorden.

Vervolg
Op 31 januari zijn er tijdens een procedurevergadering ook nadere afspraken gemaakt over de behandeling van het wetsvoorstel. De commissie heeft besloten twee deskundigenbijeenkomsten te organiseren. Op dinsdag 14 februari 2023 komen de thema’s: uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en implementatie aan bod. Op 21 februari worden de thema’s: rechtmatigheid en effecten van de wet behandeld. Daarnaast zal de commissie ook schriftelijke vragen aan de regering gaan stellen over het wetsvoorstel. De inbrengdatum daarvoor is vastgesteld op 7 maart 2023. Nadat deze vragen zijn beantwoord, besluit de commissie hoe de behandeling wordt voortgezet. Hoogstwaarschijnlijk volgt er dan nog een tweede schriftelijke ronde. Indien er nog een tweede schriftelijke ronde volgt dan is de verwachting dat er op zijn vroegst mogelijk pas in mei gestemd zal gaan worden over de WTP. Tot eind mei vergadert de Eerste Kamer in de huidige samenstelling. De VCP volgt de behandeling op de voet.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws