Menu

Culemborg, 30 september 2010
Pb 0930-13

MHP-reactie op “Vrijheid en verantwoordelijkheid”:

Twijfel over hardheid pensioenakkoord

De Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel (MHP) betreurt dat het kabinet Rutte – Verhagen het Pensioenakkoord 2010 van de Stichting van de Arbeid niet direct en volledig omarmt. “Het kabinet beperkt zich tot de leeftijdsverhoging van de AOW in 2020, maar blijft op veel punten vaag als het om de AOW en aanvullende pensioenen gaat”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg. “Als het kabinet tot een sociaal akkoord wil komen met sociale partners, zal ook de naleving van het Pensioenakkoord onderdeel hiervan moeten uitmaken”.

De MHP begrijpt dat een regeerakkoord van welke signatuur ook impopulaire maatregelen bevat, gelet op de financiële situatie van de overheid. Maar de MHP heeft ernstige twijfels of het broze economische herstel de aangekondigde bezuinigingen qua maatvoering en timing wel aan kan. Verder lijken de bezuinigingen niet erg evenwichtig verdeeld te worden tussen overheid, bedrijfsleven en huishoudens onderling. Bedrijven lijken de dans volledig te ontspringen, terwijl gezinnen de rekening wel gepresenteerd krijgen. Bezuinigingen op de kinderopvang, de verhoging van eigen bijdragen in de zorg en het beperken van de zorgtoeslag zijn maatregelen die bepaalde huishoudens onevenredig hard treffen. Het gepresenteerde koopkrachtbeeld is daarom voor veel mensen misleidend. Verder pakken de maatregelen buitengewoon negatief uit voor ambtenaren en werknemers in de collectieve sector.

Verheugd is de MHP over het uitgangspunt dat het kabinet er voor kiest dat werken moet lonen en de aandacht die het besteedt aan de combinatie van werk met scholing en zorgtaken. De focus op innovatie en op belangrijke Nederlandse mainports als Schiphol, ziet Steenborg als zeer positief.

Nota bene:
De MHP is onafhankelijk en beoordeelt de coalitie niet op kleur, maar op de inhoud van het beleid in de komende kabinetsperiode.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws