Menu
Uitbreiding ouderschapsverlof zal onvoldoende effect hebben

De VCP is blij met de voorgenomen uitbreiding van het ouderschapsverlof maar vraagt zich af hoeveel mensen ervan gebruik zullen maken omdat hun inkomen dan fors zal dalen. “Wij verwachten dat het aantal werknemers die meer ouderschapsverlof zullen opnemen zeer beperkt zal zijn”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Dagloon

Deze week maakte het kabinet in een brief bekend om naast het al uitgebreide geboorteverlof voor partners, ook betaald ouderschapsverlof in te voeren. Concreet betekent dit dat een werknemer negen weken een uitkering krijgt van 50 procent van het dagloon, tot 50 procent van het maximum dagloon. Werknemers en werkgevers kunnen aanvullende afspraken maken in cao’s. Het besluit wordt over twee jaar van kracht. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de Europese richtlijn waarin de verplichting tot betaling van ouderschapsverlof is opgenomen.

Drempel

Volgens Heemskerk is het positief dat het kabinet deze stap zet, maar zal de drempel voor veel werknemers alsnog te hoog zijn om ouderschapsverlof op te nemen. Het ouderschapsverlof in deze vorm betekent voor veel mensen alsnog een flinke financiële aderlating, terwijl de normale lasten gewoon doorlopen. Zeer weinig mensen kunnen de helft van het salaris missen. “Om die reden verwachten wij niet dat veel mensen er gebruik van zullen maken. Het verschil met wat ze normaal verdienen is te groot.”

Verdeling werk en zorg

Volgens het Kabinet geeft de maatregel ouders meer rust en tijd om er in de eerste fase na de geboorte te zijn voor hun kind, met beide partners. Daarnaast heeft de maatregel een positieve invloed op de gelijke verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders. Dit kan op de langere termijn een positieve invloed hebben op het arbeidsaanbod, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws