Menu
Uitspraak rechtbank Utrecht: Achterstallige pensioenpremies innen zonder verjaringstermijn

Bedrijfstakpensioenfondsen (bpf) mogen zonder verjaringstermijn pensioenpremies opeisen bij werkgevers die hebben verzuimd zich aan te sluiten bij het fonds waarop een verplichtstelling van toepassing is. De VCP vindt het goed dat de bedrijven die wel pensioenpremies hadden moeten afdragen, maar dit niet hebben gedaan, niet langer valse concurrentie op arbeidsvoorwaarden kunnen plegen. Hierdoor worden concullega’s en eigen werknemers niet langer benadeeld.

De stelling van sommige bedrijven dat het innen van achterstallige premies alleen over de laatste vijf jaar kan, is onjuist, aldus een recente uitspraak van de rechtbank in Utrecht. Uit pensioenwetgeving en een Hoge Raad-uitspraak uit 2012 volgt het principe: ‘geen premie, wel recht op pensioen’. Dit houdt in dat een (ex-)werknemer altijd recht heeft op een pensioenuitkering als zijn bedrijf onder de verplichtstelling van het bpf valt, ook al heeft de werkgever zich nooit aangesloten bij het fonds en is er geen euro aan premie betaald. Terecht zijn bpf’en de laatste jaren actiever geworden met het opsporen van bedrijven die onder de verplichtstelling vallen. Hierdoor krijgen steeds meer bedrijven een brief van het bpf met het verzoek om de achterstallige premies te betalen. De rechtbank in Utrecht oordeelt dat er geen sprake kan zijn van een verjaringstermijn, die de periode waardoor gemiste afdracht alsnog moet worden voldaan kan worden beperkt. Hier waren in de praktijk twijfels over. Hoger beroep tegen de uitspraak in Utrecht is overigens nog mogelijk.

Om grote sommen premieachterstand te voorkomen is het verstandig voor werkgevers om regelmatig een bpf-check te doen, waarbij wordt onderzocht of het bedrijf toch niet onder een verplichtgesteld bpf valt. Bij de oprichting van een bedrijf kan de verplichtstelling misschien niet van toepassing zijn. Die situatie kan in de loop der jaren veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe bedrijfsactiviteiten of een overname.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws