Menu
Uitstel payroll-pensioen mag niet leiden tot afstel

De VCP is wederom teleurgesteld in dit kabinet op het gebied van de aanvullende pensioenen. De VCP is het volstrekt oneens met het besluit van minister Koolmees, om de wetgeving om voor payrollers tot een pensioen te komen, tot 2021 uit te stellen.

Fluiten naar een pensioen
Zoals bekend uit ons uitgebreide commentaar ten aanzien van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) zijn wij geen voorstander van legitimatie van het fenomeen payroll en ziet de VCP geen enkele meerwaarde in payrolling. Het voorstel kan alleen effectief zijn als de concurrentie op arbeidsvoorwaarden zeer gering is.
De minister had een voorstel liggen dat ervoor zou zorgen dat payrollers in ieder geval een (minimum) pensioen zouden gaan opbouwen, vergelijkbaar met werknemers die hetzelfde werk doen maar in dienst zijn van de inlener. Dit was een goede eerste stap om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan, en alles is beter dan nietsdoen, aldus de VCP.

Concurrentievervalsing op tarieven
Nu besluit de minister voor een grote groep dat payrollers nog een jaar langer mogen wachten op een gelijkwaardige pensioenvoorziening met die van hun collega’s in vaste dienst werkzaam in hetzelfde bedrijf. Dit omdat een aantal uitzendbureaus verwacht dat door deze wetgeving er andere schijnconstructies zullen worden gezocht. De VCP constateert dat deze minister geen enkele stap neemt om het probleem van de steeds groter wordende groep werkenden zonder pensioen aan te pakken. Ondertussen gaan werkgevers vrolijk door met de concurrentievervalsing op tarieven, onder andere door niet voor pensioen of verzekering voor arbeidsongeschiktheid te hoeven betalen.

Schaf ook de wachtdrempels in uitzendsector af
Daarentegen kan hij beter ervoor kiezen de wachtdrempels in de uitzendsector af te schaffen, zodat uitzendwerk geen toevluchtsoord wordt voor bedrijven die de grenzen van de wet gaan opzoeken, omdat zij hoe dan ook niet bereid zijn te betalen voor een adequate pensioenvoorziening. De minister moet harder optreden om dit soort constructies de kop in te drukken. De VCP vindt dan ook dat de minister deze bedrijven moet aanpakken, maar hij legt de gevolgen van het gedrag van deze bedrijven nu bij de payrollers.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws