Menu

Culemborg, 31 januari 2012

Uitvoeringsinstructie UWV biedt nog steeds teveel ruimte

De gezamenlijke vakcentrales MHP, FNV en CNV hebben op 24 januari 2012 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aangepaste uitvoeringsinstructie voor het UWV nog steeds een aantasting van het ontslagrecht in zich heeft.

Al eerder in juni 2011 maakten de vakcentrales bezwaar tegen de toenmalige plannen van het kabinet om het mogelijk te maken vast personeel te ontslaan onder gelijktijdige handhaving of uitbreiding van het aantal flexibele medewerkers.
De minister is in de aangepaste instructie deels aan de kritiek tegemoet gekomen; zo moet er sprake zijn van substantiële en structurele werkvermindering voor vaste werknemers en moet een werkgever aantonen dat alle mogelijkheden om dit intern op te vangen, zijn uitgeput.

Hoewel de scherpste kantjes van het eerdere voorstel zijn afgeslepen, wordt het in de praktijk toch makkelijker gemaakt om in een aantal situaties vast personeel te ontslaan en te vervangen door flexibele krachten. “Feitelijk wordt hiermee in de nieuwe instructie flexibel voor vast gelegitimeerd en is er dus wel degelijk sprake van een verdere uitholling van de ontslagbescherming”, aldus MHP-beleidsadviseur Martijn de Heer.

Verder blijft misbruik en manipulatie mogelijk bij het door de werkgever inhuren van zzp’ers. “Weliswaar wordt onderscheid gemaakt tussen echte en schijnzelfstandigen maar dit onderscheid wordt volledig opgehangen aan het papieren, fiscaal ondernemerschap zonder nadere inhoudelijke toetsing, waardoor in de praktijk gesjoemel mogelijk blijft”, aldus De Heer.

Download hier de brief.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven