Menu
Pensioen algemeen jong oud

De uitwerking van het Pensioenakkoord is nog geen gelopen race. De VCP sluit niet uit dat er meer tijd nodig zal zijn. Minister Koolmees hoopt de uitwerking voor de zomer rond te hebben, maar de VCP heeft die planning van begin af aan ambitieus genoemd. In de laatste Pensioennieuwsbrief van de VCP wordt tekst en uitleg gegeven.

Doelen

De VCP vindt het van groot belang om tot een uitwerking te komen die integraal toetsbaar is aan de te behalen doelen. Ja zeggen kan pas als goed in beeld is hoe een nieuw stelsel concreet uitpakt voor de deelnemers van alle soorten pensioenregelingen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. De VCP kan geen ‘ja’ zeggen tegen een black box.

Uitlegbaar

Een nieuw pensioenstelsel moet aantrekkelijk zijn voor alle generaties om hieraan mee te willen doen, vindt de VCP. Dat kan alleen wanneer het systeem uitlegbaar is en iedereen ook zicht heeft op de voordelen en de effecten. Daarnaast hebben we doelen omschreven die specifieker invulling geven aan wat we dan terug willen zien in het nieuwe stelsel en de overgang daarnaartoe. Aan die doelen houdt de VCP onverkort vast.

Zorgvuldigheid

Vooralsnog is nog niet helder wat de implicaties zijn van wat nu voorligt. Van de zeer ambitieuze tijdslijn die Minister Koolmees in december in de Kamer heeft neergelegd hebben wij altijd hebben gezegd die te willen nastreven, maar niet ten koste van zorgvuldigheid en goede inhoud.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws