Menu
Update stand van zaken APF

Binnenkort gaat de Tweede Kamer over tot de behandeling van het wetsvoorstel ‘Algemeen pensioenfonds’ dat op 19 december jl. aan de Tweede Kamer is verstuurd. In een brief van de VCP, FNV en CNV aan de Tweede Kamer geven de vakcentrales aan overwegend positief te zijn over dit wetsvoorstel. Voor enkele onderdelen vragen zij wel aandacht.

Zo wensen de vakcentrales dat op korte termijn door SZW onderzocht gaat worden hoe ook verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met behoud van de verplichtstelling en andere solidariteitskringen (bijvoorbeeld zzp’ers) toch gebruik kunnen maken van de APF. Daarnaast vragen zij aandacht voor maatwerk ten aanzien van het paritaire bestuursmodel en de afvaardiging aan het bestuur en bij de toepassing van de eisen omtrent collectieve waardeoverdracht. Ook geven zij aan dat de strengere eisen van artikel 21 Pensioenwet voor het aansluiten bij een huidig bedrijfstakpensioenfonds niet eerder mogen ingaan alvorens dit wetsvoorstel is aangenomen. Ook zijn de vakcentrales verheugd te lezen dat het APF geen winstoogmerk krijgt.

Lees hier (pdf.) de brief van de vakcentrales aan de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven