Menu
Urgente oproep functioneren arbeidsmarkt en investeren in werknemers

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 20 oktober 2022 over het arbeidsmarktbeleid. Er staat een groot aantal onderwerpen op de agenda waaronder de hoofdlijnen arbeidsmarktbeleid en de beleidslijnen leven lang ontwikkelen. De VCP heeft voorafgaand aan het debat een brief gezonden aan de leden van de Kamercommissie met daarin diverse urgente oproepen ten aanzien van het functioneren van de arbeidsmarkt.

In de brief vraagt de VCP aandacht voor de kwestie dat werken onvoldoende loont en werknemers daarom ontmoedigd worden. Wanneer werknemers niet naar behoren beloond worden, zal het alleen maar moeilijker worden om gekwalificeerde professionals te vinden. Vorige week verscheen daarover in de Telegraaf een opinieartikel “De nivellering is totaal doorgeslagen”. De VCP is van mening dat de nivelleringsdrang moet stoppen: werken moet meer lonen, prestaties mogen gewaardeerd en beloond worden en lonen moeten omhoog. We hebben onze professionals in alle sectoren hard nodig.

De hoofdlijnenbrief arbeidsmarktbeleid die het kabinet voor de zomer heeft uitgebracht, vormt een belangrijke aanzet om de problemen die op de arbeidsmarkt spelen serieus aan te pakken, al vragen veel onderwerpen nog om een nadere uitwerking. Wat betreft de VCP is een trendbreuk op de arbeidsmarkt echt noodzakelijk. Nergens heeft flex zo sterk om zich heen gegrepen als in Nederland. Het kabinet onderstreept ook het belang om tot een gelijker speelveld te komen tussen werknemers en zzp’ers. De VCP vindt het belangrijk dat de handhaving door de belastingdienst weer zo snel mogelijk wordt opgepakt, zeker aan de basis en bij vermoedens van kwaadwillendheid. Hoe langer handhaving uitblijft, hoe groter de onduidelijkheid rond wat mag en niet mag.

Het kabinet geeft in de brief over Leven Lang Ontwikkelen aan het zogeheten STAP-budget te willen doorontwikkelen, maar er is echt meer nodig. De VCP benoemt de nodige haken en ogen aan de regeling. De VCP vindt dat er meer financiële ruimte moet komen voor mensen die zich willen scholen of ontwikkelen. Volgens de VCP moet er een positieve stimulerende regeling komen om te scholen en te ontwikkelen wanneer de werknemer eigen regie wil nemen, onder meer in de fiscaliteit. Tenslotte benadrukt de VCP dat wanneer het gaat om aantrekkelijkheid van werkgevers op de arbeidsmarkt goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden een eerste vereiste zijn, maar daarnaast is sociale innovatie en ruimte voor de professional een belangrijke factor.

VCP brief commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

tweede_kamer.jpg

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws