Menu
Uw stem telt! Stem voor het verantwoordingsorgaan ABP – CMHF streeft naar diversiteit!

Vanaf vandaag tot en met 28 maart lopen de verkiezingen voor het deelnemersschap in het nieuwe verantwoordingsorgaan van het ABP. Uw stem is daarbij van groot belang! Eerder stelden wij Jacqueline van Langeraad-Goes en Paul Müller als dè CMHF-kandidaten aan u voor!

“Een goed pensioenstelsel vereist oog en aandacht voor de verschillende groepen belanghebbenden. Ik wil meedenken en meehelpen aan een toekomstbestendig pensioen voor zowel de huidige gepensioneerden, maar ook voor de komende generaties. Ik zal de belangen van iedereen naar beste vermogen behartigen, waarbij de gevolgen voor vrouwen, parttimers en jongeren door mij met extra belangstelling zullen worden bekeken”, aldus Jacqueline van Langeraad-Goes.

“Een pensioengerechtigde heeft belang bij een duidelijke uitleg, op basis waarvan hij individuele keuzen kan maken. Een duidelijke uitleg hoort gepaard te gaan met openheid en transparantie, ook waar het uitvoering en beheer bij ABP betreft. Collectieve medezeggenschap door actieven en gepensioneerden draagt bij aan een transparant functionerend ABP. Ik wil mij daar sterk voor maken”, aldus Paul Müller.

Vindt u het ook van belang dat de leden van de CMHF goed worden vertegenwoordigd in het VO van het ABP? Stemmen kost hooguit 1 minuut. Klik hier op uw kandidaat namens de actieven Jacqueline van Langeraad-Goes onder kieslijst 4 en hier voor uw kandidaat namens gepensioneerden Paul Müller onder kieslijst 1b. Houd uw klantnummer bij de hand, deze vindt u op uw UPO, op uw betaalspecificatie of jaaropgave. Op 11 april zal de verkiezingsuitslag bekend worden gemaakt!

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws