Menu
UWV moet strenger kunnen toetsen bij ontslag

Het UWV moet bij een ontslagaanvraag controleren of de informatie die een werkgever aanlevert juist is. Anders bestaat de kans dat werkgevers misbruik maken van de situatie. Werkgevers kunnen dan relatief eenvoudig van een werknemer afkomen en die eventueel vervangen door een flexwerker. Dat zegt de VCP in een reactie op een rapport van de Inspectie SZW, die 28.000 ontslagaanvragen heeft onderzocht. Volgens de VCP is het in is in het belang van de werknemer dat het UWV de informatie zoveel mogelijk verifieert.

Foutieve informatie
In het rapport is onderzoek gedaan naar de aanvraag van een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen. Volgens een derde van de werknemers voeren werkgevers dit argument ten onrechte aan. De VCP vindt dat van een overheidsinstantie verwacht mag worden dat ze de informatie die de werkgever aanvoert controleert. “Werkgevers mogen niet in de verleiding komen om foutieve informatie aan te leveren”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Als gegevens niet gecontroleerd worden is er onvoldoende bescherming voor de werknemer. Het ontslagrecht is ook bedoeld om bescherming te bieden aan de werknemer tegen willekeurig ontslag.”

Voorrang voor ontslagen werknemer
Verder vindt de VCP dat het UWV een rol zou moeten krijgen bij naleving en sanctie van de zogeheten wederindiensttredingsvoorwaarde. Dit houdt in dat als binnen een half jaar voor hetzelfde werk een vacature ontstaat, de werkgever deze eerst moet aanbieden aan de ontslagen werknemer. Bij meer dan 80% van de werknemers waarbij dit speelde, is de vacature door een ander ingevuld zonder dat die werd aangeboden aan de ontslagen werknemer. In de praktijk blijkt deze regel dus nauwelijks betekenis te hebben.

Flexwerkers
De Inspectie waarschuwt er voor dat werkgevers ontslag kunnen aangrijpen om meer flexwerkers aan te trekken. Formeel is dit niet toegestaan. De VCP vindt naleving van de wederindiensttredingsvoorwaarde van groot belang omdat de kans bestaat dat vaste werknemers worden vervangen door flexwerkers, zonder dat de ontslagen medewerkers een baan krijgen aangeboden. Het UWV zou hierop moeten controleren. Volgens de VCP zou een vast arbeidscontract de norm moeten zijn.

Kantonrechter
De VCP is het met de Inspectie eens dat de informatieverstrekking over de gang naar de kantonrechter moet verbeteren. Uit de klantenenquête bleek dat bijna de helft géén informatie heeft gehad over het recht om naar de kantonrechter te gaan. Zeker nu het UWV de informatie van de werkgever niet controleert, is het van belang dat de werknemer de beslissing kan laten toetsen door de rechter. Ook vindt de Inspectie dat het UWV werknemers beter bij de hand moet nemen, zodat die in staat worden gesteld adequaat te reageren op een ontslagaanvraag. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Het is de taak is van een overheidsinstantie om de burger juist te informeren. Als een werknemer niet juist wordt geïnformeerd over mogelijke vervolgprocedures doet dit afbreuk aan de rechtsbescherming.”

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws