Menu
Vakbonden roepen minister Koolmees op om actie te ondernemen in het Deliveroo-dossier

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben ontsteld kennis genomen van de brief van minister Koolmees aan de Kamer. De minister geeft daarin de reactie van het kabinet ten aanzien van de gevolgen van de uitspraak van de rechter in de Deliveroo-zaak die FNV aanspande. Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) had daarom verzocht.

Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘Veel verworvenheden voor de werknemer die wij altijd als vanzelfsprekend hebben ervaren dreigen door de platformeconomie verloren te gaan. Je ziet dat steeds meer bedrijven besparen op arbeidskosten door zzp’er in te schakelen, waar het eigenlijk werknemers zijn. Werkgeversrisico’s worden afgewenteld op de werkenden. Dat moet een halt worden toegeroepen. Het draagvlak onder ons sociale stelsel komt steeds verder onder druk te staan.’

Zakaria Boufangacha, lid dagelijks bestuur FNV: ‘De minister stelt ons teleur omdat hij niet zelf overgaat tot actie. Het kan toch niet zo zijn dat bedrijven met diepe zakken de juridische molen draaiende weten te houden en zich ondertussen wetteloos kunnen blijven gedragen. Eerder beloofde minister Koolmees te zullen handhaven bij kwaadwillendheid bij het gebruik van zzp-constructies. Deliveroo legt nu een rechtelijke uitspraak naast zich neer. Hoe kwaadwillend wil de minister het hebben voordat er zal worden opgetreden?’

De vakbonden roepen de minister dan ook op om onmiddellijk te starten met het innen van loonbelasting en premies bij Deliveroo. ‘De minister moet niet langer op zijn handen blijven zitten en samen met de Belastingdienst eindelijk eens gaan handhaven. De rechter is buitengewoon duidelijk geweest over Deliveroo. Wat daar gebeurt is schijnzelfstandigheid. Punt uit. Die blijvende onduidelijkheid waar de minister over spreekt wordt bewust gecreëerd door werkgevers als Deliveroo om maar onder de werkgeversverplichtingen uit te kunnen komen. Juist de minister zou daar niet in mee moeten willen gaan maar zijn taak als hoeder van orde van de arbeidsmarkt serieus moeten nemen,’ aldus Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter.

De bonden zijn van mening dat het kabinet ten onrechte een rookgordijn opwerpt met betrekking tot het ingewikkelde vraagstuk in de platformeconomie. ‘Het is absurd dat eerst wordt afgewacht tot het onderwerp platformwerk in Nederland of zelfs in Europa uitgekristalliseerd is tot het hoogste rechtelijke niveau. Het gedurende lange tijd in stand houden van een juridisch schemergebied vinden we zeer laakbaar. Het komt er op neer dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen en dat excessen kunnen blijven voortbestaan. Momenteel gaan schijnopdrachtgevers, zoals Deliveroo, er van uit dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan en woekert deze ongezonde situatie voort’, aldus Zakaria Boufangacha van FNV.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws