Menu
Vakbondsacties: OV opnieuw plat voor pensioen

Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken voor een goed pensioen. In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkenden op om de dag erna het werk neer te leggen, tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei.

Op 18 maart hielden de bonden al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Door de aanslag in Utrecht moest die actiedag halverwege worden afgebroken. Omdat het kabinet nog steeds niet ingaat op de eisen rond AOW en pensioen, komen de bonden nu opnieuw in actie.

Op 15 mei, tijdens de parlementaire ‘gehaktdag’, maken de veiligheidssectoren, zoals politie, brandweer, defensie, douane en marechaussee, gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk door de gehaktmolen, waarna we er fatsoenlijke gehaktballen van maken.Deze gehaktmolens zetten we neer rondom het Binnenhof zodat de politici onze gehaktballen kunnen proeven.

Kabinet moet met serieuze reactie komen
Nic van Holstein (voorzitter VCP): “Het kabinet blijft volhouden dat we er in november bijna uit waren, maar dat beeld is onjuist. De voorstellen deugden niet. Op 15 mei maken de veiligheidsbonden er gehakt van. Wij gaan voor een goed toekomstbestendig pensioen voor iedereen.”

Tuur Elzinga (vicevoorzitter FNV): ‘Op 18 maart hebben meer dan 40.000 mensen op allerlei manieren gestaakt en actie gevoerd. Blijkbaar was dit nog niet duidelijk genoeg voor het kabinet, want een serieuze reactie blijft uit. Daarom komen we opnieuw in beweging, en dit keer massaler, breder en langduriger.’

Arend van Wijngaarden (voorzitter CNV): “Miljoenen Nederlanders dreigen het slachtoffer te worden van de kabinetsplannen voor een nieuw pensioenstelsel. Zo zullen veel mensen worden geconfronteerd met een pensioengat van 10%. Dat kunnen we niet accepteren en daarom leggen we Nederland op 28 mei plat. Er moet een pensioenstelsel komen waarin álle Nederlanders erop vooruit gaan.’

De bonden in het streekvervoer beraden zich nog op acties. Uiterlijk 15 mei maken zij bekend of streekvervoer ook bij de OV acties aan zal sluiten.

Actiebijeenkomsten
De bonden roepen iedereen op om op 29 mei naar één van de vier regionale actiebijeenkomsten te komen in Groningen, Eindhoven, Arnhem en Den Haag. Voorafgaand aan deze twee actie- en stakingsdagen organiseren de bonden allerlei activiteiten.

Pensioeneisen van de vakcentrales
FNV, CNV en VCP hebben het kabinet opgeroepen om structurele toezeggingen te gaan doen op de volgende punten:
1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijdsverhoging nu worden bevroren en de 1 op 1 koppeling worden aangepast.
2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.
3. We eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.
4. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.
5. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook ZZP’ers en werknemers met onzekere contracten. FNV, CNV en VCP zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een automatische deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws