Menu
Vakcentrale MHP tekent Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top is door MHP-duovoorzitter Bob van der Wal ondertekend. Met dit Charter zet de MHP zich in om meer vrouwelijk leiderschap aan de top te krijgen. “Er zijn te weinig vrouwen aanwezig bij de sociale dialoog”, aldus Van der Wal.

De Charter Talent naar de Top is een code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v-diversiteit aan de (sub)top. De MHP gaat in de diverse overlegorganen stimuleren dat er meer vrouwen op hoge posities komen. De ondertekening van dit Charter moet volgens Van der Wal een stimulans zijn voor organisaties om meer en sneller vrouwelijk leiderschap te hebben.

Meer informatie over de Charter Talent naar de Top vindt u op: www.talentnaardetop.nl

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws