Menu
Vakcentrale MHP tekent Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top is door MHP-duovoorzitter Bob van der Wal ondertekend. Met dit Charter zet de MHP zich in om meer vrouwelijk leiderschap aan de top te krijgen. “Er zijn te weinig vrouwen aanwezig bij de sociale dialoog”, aldus Van der Wal.

De Charter Talent naar de Top is een code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v-diversiteit aan de (sub)top. De MHP gaat in de diverse overlegorganen stimuleren dat er meer vrouwen op hoge posities komen. De ondertekening van dit Charter moet volgens Van der Wal een stimulans zijn voor organisaties om meer en sneller vrouwelijk leiderschap te hebben.

Meer informatie over de Charter Talent naar de Top vindt u op: www.talentnaardetop.nl

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven