Menu

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is voorzichtig positief over het door de SER uitgewerkte pensioencontract. ‘Een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling is voor de VCP duidelijk een stip op de horizon als het nieuwe toekomstbestendige pensioencontract. Er moet bij de verdere uitwerking dan wel aan een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten worden voldaan’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Dit is de uitkomst van diverse binnen de VCP gehouden bijeenkomsten over de SER-verkenning en de toekomst van het pensioenstelsel.

De VCP schrijft aan de SER dat ze ‘voorzichtig positief’ is over het 4C-contract omdat op dit moment nog diverse vraagstukken moeten worden uitgewerkt. Een belangrijk vraagstuk ligt bij de afschaffing van de doorsneesystematiek en de rekening die daaruit naar voren komt. Die rekening moet evenwichtig worden verdeeld: niet enkel op het bord van de werknemers worden geschoven en ook niet leiden tot forse verschillen in impact tussen generaties. De overstap naar een andere premie- en opbouwsystematiek moet nog worden uitgewerkt. Een ander vraagstuk is de ontwikkeling van een adequaat transitieplan. De VCP geeft daarbij aan dat het voorwaardelijke ambitiecontract (1B) wellicht voor sommige fondsen als tussenstap kan dienen.

Duidelijk is dat voldoende premie-inleg in elk pensioencontract een belangrijke randvoorwaarde is voor een gedegen pensioen, net als voldoende ruimte voor een lange termijn beleggingsbeleid. De voorkeur van de VCP gaat uit naar naar het 4C-contract met doelvermogen. Verder pleit de VCP voor een verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden. Het is voor de VCP essentieel dat de grote verplichtstelling in welke contractsvorm dan ook in haar huidige vorm blijft gehandhaafd. Wanneer de keuze voor pensioenopbouw vrijblijvend wordt gaat dat, volgens Van Holstein, ten koste van het pensioen voor later. De VCP zal op het moment dat het nieuwe contract en de route ernaartoe ingevuld zijn, opnieuw beoordelen in hoeverre aan haar uitgangspunten is voldaan (download hier de brief.pdf aan de SER).

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws