Menu
Vakcentrales blij dat bezuinigingen op zieke werknemers van tafel zijn

De vakcentrales zijn blij dat de verscherpte maatregelen en de bijbehorende bezuinigingen van 300 miljoen op de WIA van tafel zijn gehaald onder druk van de FNV, CNV en VCP. Als de bezuinigingen waren doorgegaan, zouden nieuwe arbeidsongeschikte werknemers de dupe worden van nog strengere keuringseisen, met als resultaat dat ze helemaal geen of een veel lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden krijgen. FNV, CNV en VCP hebben tegen deze bezuinigingen geageerd vanaf het moment dat het kabinet ze in het regeerakkoord had opgenomen. VCP-bestuurder Bob van der Wal spreekt van een ´succesvol poldermoment´. Hij zei verder zei dat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vergelijkbaar is met een brandverzekering. ´Het is een basisvoorziening, financiële zekerheid is een kernwaarde.´

Loondoorbetaling bij ziekte

De minister komt met een voorstel over loondoorbetaling bij ziekte na overleg met werkgevers, zo werd bekendgemaakt op een persconferentie van de drie vakbonden. De vakcentrales zijn blij dat de duur van de loondoorbetaling twee jaar blijft. Ook wordt niet getornd aan de ontslagbescherming bij ziekte. De minister zet in op betere, meer professionelere re-integratie bij vooral kleinere bedrijven. Daarbij ligt de nadruk op een door verzekeraars te ontwikkelen verzekeringspolis. De drie vakcentrales zullen er nauwlettend op toezien dat de belangen van werknemers goed geborgd blijven. Uitgangspunt voor de bonden is dat dit door verzekeraars te ontwikkelen verzekeringsproduct niet in strijd komt met de huidige arbo-wetgeving.
VCP-voorzitter Nic van Holstein: ‘Eindelijk een einde aan de jarenlange discussie over loondoorbetaling bij ziekte; werkgevers gaven aan dat ze daarom geen vaste mensen aannamen. Wij gaan er van uit dat werkgevers nu daadwerkelijk normale vaste arbeidscontracten gaan aanbieden’.
FNV, CNV en VCP vinden het zeer zorgelijk dat de verzekeringsarts van het UWV geen check meer kan doen op de medische keuring van de bedrijfsarts na twee jaar ziekte. Kitty Jong: ‘Wij gaan goed monitoren waar dit tot problemen leidt en zullen snellere evaluatie eisen dan de termijn van vier jaar die nu is afgesproken, als daar aanleiding voor is’.

Rechtvaardig
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Het is niet meer dan rechtvaardig dat de maatregelen die in het regeerakkoord waren opgenomen weer van tafel zijn, dankzij de druk van onze kant. Maar dit is wat ons betreft nog niet genoeg. Wij gaan verder praten met het ministerie over de regels rondom arbeidsongeschiktheid’.

Daartoe komt er een werkgroep die met het ministerie gaat praten over de bestaande wetgeving rond de toegang tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hieronder valt bijvoorbeeld een realistischere keuring, waarbij mensen een kans hebben om in de praktijk ook echt in aanmerking te komen voor de functies waarvoor ze geschikt worden geacht. Ook de dienstverlening aan mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard komt aan de orde.
Eigenrisicodragers én publiek verzekerde werkgevers blijven een loonsanctie opgelegd krijgen als ze niet genoeg doen om mensen te laten re-integreren.
‘De vakbonden pleiten al meer dan een jaar voor afschaffing van de maatregelen die zieke werknemers zo hard treffen. Een compliment voor Koolmees dat hij gehoor geeft aan onze zorg en deze maatregelen van tafel zijn’, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

Aov voor zzp’ers
De minister gaat de commissie Borstlap vragen onderzoek te doen naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Die commissie komt in november 2019 met een visie op de arbeidsmarkt waar dit onderdeel deel van uitmaakt. Maar liefst 80% van de zelfstandigen is niet verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Arend van Wijngaarden: ‘Wij zijn teleurgesteld dat zelfstandigen nu nog langer vogelvrij zijn. Verzekeraars kunnen zelfstandigen nog steeds weigeren. Voor veel van hen is de verzekering te duur en daardoor onaantrekkelijk. Een verplichte betaalbare verzekering biedt hiervoor een oplossing, wij gaan er van uit dat de commissie Borstlap tot dezelfde conclusie komt’.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws